Na projekty OZE a baterky je vyhlásená výzva za takmer 64 miliónov eur

23. 10. 2023

Rezort hospodárstva vyhlásil ďalšiu výzvu z Plánu obnovy na podporu nových OZE a tiež prvýkrát aj na batériové systémy. Prihlásiť sa dá do polovice januára, pričom potrebné je mať súhlas s pripojením zo strany distribútora. Hlavným kritériom pre výber projektov zostáva nákladová efektívnosť.

Zdroj: Freepik

Ministerstvo hospodárstva (MH SR) napreduje pri podpore budovania zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti. V piatok vyhlásil rezort výzvu za 63,74 miliónov eur. Z nich je 11,74 milióna eur určených výlučne na výrobné zariadenia a až 52 miliónov eur na kombinované projekty, v rámci ktorých sa okrem OZE vybuduje aj doplnkový batériový systém. Zariadenie na uskladnenie elektriny však musí byť pripojené pred odovzdávacím miestom do sústavy.

Maximálna výška podpory na projekt typu A, predmetom ktorého je výlučne nové zariadenie na výrobu elektriny z OZE, je 2,5 milióna eur. Maximálna výška podpory na projekt typu B, predmetom ktorého je okrem nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE aj batériový systém, je 5 miliónov eur. Podávanie žiadostí prebieha výlučne prostredníctvom informačného systému Plánu obnovy ISPO.

Výzva je otvorená tri mesiace – do 15. januára 2024. Prihlásiť sa môžu fyzické alebo právnické osoby, ktoré si na území Slovenska chcú nainštalovať zariadenia na využívanie solárnej, veternej alebo geotermálnej energie, energie z biomasy, bioplynu, skládkového plynu alebo plynu z čistiarní odpadových vôd.

Práce na projekte je možné začať až po podaní žiadosti. Vecná realizácia sa musí ukončiť najneskôr do 31. marca 2026.

Parametre zdroja a batérie

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať