MH SR plánuje vyhlásiť prvú aukciu na nové zelené elektrárne v marci 2022

1. 12. 2021

Investori do nových zelených elektrární by sa mali dočkať už na jar budúceho roka. Rezort hospodárstva pripravuje v marci 2022 prvú technologicky neutrálnu aukciu na výstavbu nových OZE, pre ktorú bude v rámci Plánu obnovy vyčlenených vyše 51 miliónov eur. Nasledovať by mali ďalšie výzvy zamerané na repowering alebo zvyšovanie flexibility sústav. O akých parametroch aktuálne uvažuje ministerstvo?

Zdroj: Freepik

Od prevádzkovej k investičnej podpore. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR už dlhodobo avizovalo zásadné zmeny v spôsobe podpory nových obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktorá by už nemala zaťažovať koncové účty odberateľov za elektrinu prostredníctvom tarify za prevádzkovanie systému. Slovensko môže na tento účel využiť finančné prostriedky z viacerých mechanizmov EÚ. K dispozícii sú schémy Modernizačného fondu, Fondu spravodlivej transformácie alebo Plánu obnovy a odolnosti SR, či „klasických“ eurofondov.

Z Plánu obnovy a odolnosti bolo na výstavbu nových OZE vyčlenených 103 miliónov eur. Ďalší balík, 62 miliónov eur, je určených na modernizáciu existujúcich zelených elektrární (repowering). Rovnaká suma, 62 miliónov eur, má byť alokovaná na investície, ktoré pôjdu do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav s cieľom dosiahnuť vyššiu integráciu OZE. 

Špecifickosť Plánu obnovy a odolnosti spočíva aj v tom, že prostriedky z nového nástroja EÚ sú naviazané na uskutočnenie reforiem. Konkrétne ide o reformy právneho rámca v oblasti elektroenergetiky a v oblasti podpory OZE, ktoré súvisia s prebiehajúcou transpozíciou zimného energetického balíka EÚ. Limitujúcim môže byť aj fakt, že financie z Plánu obnovy sa musia stihnúť dočerpať do polovice roka 2026, čo je v energetike hraničný termín.

Predbežný harmonogram výziev

Zohľadňujúc uvedené faktory pripravilo MH predbežný harmonogram výziev pre jednotlivé investície. Ako prvá by mala byť vyhlásená výzva na výstavbu nových zdrojov elektriny z OZE, ktorá je naplánovaná na marec 2022. V prvej polovici budúceho roka sa počíta tiež s aukciou pre repowering hydroelektrární a bioplynových staníc. V pláne pre rok 2022 sú aj výzvy pre batériové systémy a prečerpávacie vodné elektrárne, ktoré súvisia so zvýšením flexibility sústav. Definitívny harmonogram by malo MH zverejniť do konca januára roku 2022.

Oprávnené technológie v prvej výzve

Pri výzve na výstavbu nových zelených elektrární je zámerom MH vyhlásiť technologicky neutrálnu aukcia s indikatívnou alokáciou na úrovni 51,37 miliónov eur, čo je polovica z celkového rozpočtu pre túto oblasť. Medzi oprávnené technológie majú patriť fotovoltické elektrárne, veterné elektrárne, biomasové a biolynové elektrárne, ale aj geotermálne zdroje

Maximálna výška podpory na jeden projekt nebude môcť presiahnuť sumu 15 miliónov eur. Rezort musí v procese prípravy zohľadňovať EÚ pravidlá štátnej pomoci. Maximálna intenzita pomoci pre podporený projekt bude môcť byť na úrovni maximálne 60 %. Prísnejšie podmienky, na úrovni 45 %, sú v prípade Bratislavského samosprávneho kraja. Štátnu pomoc bude možné poskytnúť len do výšky rozdielu medzi nákladmi na OZE a nákladmi na referenčnú technológiu pre výrobu elektriny z fosílnych palív, v tomto prípade plynu.

Hlavným kritériom pri hodnotení projektov má byť nákladová efektívnosť, ktorej váha bude na úrovni 70 %. Pri posudzovaní komisie zaváži aj flexibilita (20 %), ktorú determinuje využitie akumulácie energie. Ďalším kritériom je využitie pôdy s váhou na úrovni 10 %.

Hlavné parametre otváracej aukcie

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať