Kompenzačný dáždnik sa rozširuje aj na malé podniky. Čo schválila vláda?

16. 1. 2023

Vládne nariadenie stanovilo cenové stropy pre navýšenie maximálnej ceny za dodávku energií pre malých podnikateľov. Štát sa zaviazal, že straty, ktoré vzniknú dodávateľom z rozdielu medzi regulovanou a zastropovanou cenou elektriny a plynu, im budú priamo kompenzované v stopercentnej výške. Na tento účel bolo z rozpočtu vyčlenených takmer 60 miliónov eur.

Už vlani bolo zrejmé, že tisíce podnikateľov budú v roku 2023 čeliť výraznému zdraženiu účtov za energie. Kým domácnosti v aktuálnom roku neplatia za dodávku elektriny ceny, ktoré odrážajú vývoj na burzovom trhu podľa regulačného rámca, toto neplatí pre všetky skupiny zraniteľných odberateľov. Časť firiem s regulovanými cenami za dodávku dostali po rozhodnutiach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví navýšené zálohové faktúry.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pôvodne avizovalo, že plánuje pokračovať v systéme spätných kompenzácií. Očakávaným termínom pokračovania dotácií bol február, pričom aj tejto skupine odberateľov sa malo kompenzovať maximálne 80% zvýšených nákladov.

Téma počas minulého týždňa eskalovala aj na politickej úrovni. Výsledkom bol prísľub premiéra Eduarda Hegera, že vláda hľadá nové riešenie. Upravený systém štátnych kompenzácií pre odberateľov, ktorých ročná spotreba za minulý rok nie je vyššia ako 30 MWh pri elektrine a 100 MWh pri plyne, bol predstavený na dnešnom zasadnutí kabinetu.

Vláda prijala nariadenie, na základe ktorého sa bude zo strany dodávateľov uplatňovať cenový strop na komoditu, ktorý je pri plyne stanovený na 99 EUR/MWh a pri silovej elektrine na úrovni 199 EUR/MWh. Dodávatelia aplikujú zastropované ceny automaticky.

Rozdiel medzi cenami na základe vládneho predpisu a cenami, ktoré určil štandardne regulátor ÚRSO, bude kompenzovať štát. Výška kompenzácie bude na úrovni 100%. 

Čítajte ďalej:

  • Čo znamená cenový strop na elektrinu a zemný plyn pre malé firmy.
  • Aké náklady vyčlenil rezort financií na kompenzačný mechanizmus. 
  • Chystá sa pokračovanie "energodotácií" pre neregulované subjekty. 

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať