Kompenzácie za vyše pol milióna eur. ÚRSO vyhodnotil štandardy kvality

1.6.2020

Regulované subjekty v energetike, ktoré v roku 2019 nedodržali predpísané štandardy kvality, museli na základe rozhodnutia regulačného úradu vyplatiť svojim odberateľom kompenzačné platby za viac než 545 tisíc eur.
Zdroj: Freepik

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) každoročne vyhodnocuje dodržiavanie štandardov kvality u regulovaných subjektov pôsobiacich v elektroenergetike, plynárenstve, teplárenstve a vodárenstve. Dôvodom má byť ochrana koncových spotrebiteľov, ktorí platia za dodávky elektriny, zemného plynu, tepla alebo vody a majú ich preto dostávať v adekvátnej kvalite. Súbor pravidiel, postupov a kvalitatívnych ukazovateľov upravujú vyhlášky ÚRSO. 

Spolu bolo za rok 2019 kvôli nedodržaniu štandardov kvality vyplatených vyše 545 tisíc eur.

V rámci elektroenergetiky firmy svojim odberateľom vyplatili kompenzačné platby v objeme 481 tisíc eur. Výšku platieb ovplyvňuje početnosť nedodržaní štandardov kvality, ich zloženie a doba trvania nekvality. Najväčší nesúlad s predpismi zistil úrad pri distribúcii elektriny, v dôsledku čoho distribučné spoločnosti za vlaňajšok vyplatili viac než 445 tisíc eur. Kompenzačné platby, ktoré zaplatili subjekty s povolením na podnikanie v dodávke elektriny, boli na úrovni vyše 35 tisíc eur.

Z celkového počtu 202 regulovaných subjektov v elektroenergetike, ktoré mali predložiť vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2019, tak urobilo 181, čo predstavuje takmer 90 %. Dva subjekty predložili vyhodnotenie po zákonne stanovenej lehote a 21 subjektov nepredložilo požadované údaje vôbec. Zo zverejnenej správy ÚRSO tiež vyplýva, že podľa doručených vyhodnotení dodržiavania štandardov kvality bolo percento nedodržania štandardov kvality nízke (distribúcia elektriny 0,27 % udalostí, dodávka elektriny 0,04 % udalostí).

Z celkového počtu 92 regulovaných subjektov v oblasti plynárenstva nezaslalo 16 z nich vyhodnotenie štandardov kvality za minulý rok vôbec, dva subjekty zaslali toto vyhodnotenie po zákonne stanovenom termíne. Výška kompenzácií v tomto segmente dosiahla 33 tisíc eur. 

V oblasti teplárenstva bolo vlani celkovo 16 subjektov, ktoré vykázali nedodržanie niektorého zo štandardov kvality a museli vyplatiť kompenzačné platby vo výške 30,5 tisíc eur.

Zdroj: ÚRSO

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK