K dohode nedošlo. Tepláreň Košice bude pokračovať v nákupe tepla z biomasy od externého dodávateľa

28. 9. 2021

Tepláreň Košice sa snažila o odkúpenie Košickej energetickej spoločnosti, ktorá pre najväčšiu štátnu výhrevňu dodáva teplo z drevnej štiepky na základe dlhodobej zmluvy. K dohode partnerov podľa našich informácií nedošlo. Dôvodom je cena. 

Tepláreň Košice (TEKO) nie je vo výrobe tepla úplne sebestačná. Okrem vlastných zdrojov momentálne odoberá teplo aj od prevádzkovateľa zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov, spoločnosti KOSIT (38 MWh). Ďalších zhruba 49 MWh tepla získava od Košickej energetickej spoločnosti (KES). Nové vedenie MH Manažmentu, ktoré spravuje štátne teplárne po ich reorganizácii do virtuálneho MH Teplárenského holdingu hľadalo ďalšie možnosti ako zefektívniť ich fungovanie. V investičnom hľadáčiku TEKO bola aj akvizícia spoločnosti KES, ktorou by si najväčšia tepláreň na Slovensku upevnila svoju pozíciu.

KES od roku 2013 prevádzkuje tepláreň na biomasu s inštalovaným výkonom 4 MW, ktorá vyrába teplo v kombinovanom režime s elektrinou. Na výstavba kogeneračky prispela aj EÚ.

Štátni manažéri si preto objednali hĺbkovú kontrolu KES u poradenskej spoločnosti PwC. Konzultanti sa zamerali na finančnú a daňovú previerku podniku, pozreli sa na prevádzkové náklady a cash-flow podniku. Súčasťou auditu bolo aj analýzu účinnosti výroby KVET z biomasy a rozbor výšky doplatku z OZE, deklarovaných a dodaných objemov elektriny.

Podľa našich informácií rokovania nepokračujú

 

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať