Inovačná špirála sa zrýchľuje. Štáty musia pružnejšie reagovať na zmeny

1.4.2019

Koľko zelenej energie by dokázala zniesť elektrizačná sústava Slovenska? O adaptácii na nové technologické trendy sa živo debatovalo počas nedávneho workshopu platformy ENERGOKLUB®.
Zdroj: sféra, a.s.

Energetiku považuje Juraj Kubica z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu za relatívne konzervatívne odvetvie. Nástup obnoviteľných zdrojov energie však tento tradičný pohľad narušil. Objavujú sa nové technológie a trendy ako blockchain, ktoré zatiaľ nemajú ani ekvivalent v slovenskom jazyku. Vedľa seba dnes paralelne existuje tradičná, centralizovaná a moderná, decentralizovaná energetika. Stret týchto odlišných svetov občas vytvára trecie plochy, osobitne v strednej Európe. Hoci pozitívne riešenia aplikované v iných krajinách sa k nám nie vždy dostávajú plynulo, Kubica, ktorý zároveň pôsobí na Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU v Bratislave, zostáva optimistom.

Podľa Radoslava Štompfa, výkonného riaditeľa slovenskej spoločnosti FUERGY sa teraz nachádzame na prahu niečoho nového. Decentralizáciu a moderné technológie berie ako motiváciu nazerať sa na energetiku odlišnou optikou, nielen z pohľadu tradičných výrobcov, ale aj bežných užívateľov (tzv. prosumerov) a Slovensko by v tomto nemalo byť výnimkou.

Termín inovácie vníma Martin Kumpan, konateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Slovenské elektrárne - energetické služby, za sprofanovaný pojem. Zdôrazňuje preto, že vo vzťahu k svojim klientom sa vždy snažia uplatňovať individuálny prístup. Od úsporných LED žiaroviek na začiatku sa posunuli k sofistikovaným riešeniam s cieľom byť pre koncových zákazníkov partnerom, ktorý im ponúka nielen tovar, ale aj služby s pridanou hodnotou.
Zdroj: sféra, a.s.

Brzdou implementácie nových technológií býva často legislatíva. Ako zdôvodnil Kumpan, spotrebitelia na Slovensku nie sú systematicky vedení k tomu, aby sa zamýšľali nad svojou energetickou spotrebou. Tento problém je najvypuklejší pri domácnostiach, ktoré podliehajú cenovej regulácii a v praxi nemajú motiváciu hľadať úsporné riešenia. Pritom v tomto segmente podľa neho existuje veľký priestor na riešenie flexibility. Hoci trend smart produktov tu existuje, väčšinou sa zameriava len na komfort užívateľov, nie energetickú efektívnosť.

Zakladateľ českej spoločnosti Nano Energies Petr Rokůsek  vyzdvihol viaceré pozitíva tradičnej energetiky. Historicky sa na jej základoch vybudovali kvalitné infraštruktúrne siete, ktoré nás chránia pred blackoutom. Hlavný spor sa dnes odohráva na technologickej úrovni, v tom, že nadnárodní hráči operujú s dátami užívateľov. „Ak nezačneme medzi sebou komunikovať, strácame čas,“ zdôraznil s tým, že žijeme v technologickej dobe, ktorá nás presahuje. Musíme sa preto zamyslieť nad tým, ako upraviť legislatívne rámce tak, aby umožnili technológiám vznikať, ale zároveň sme ich mali pod kontrolou. V opačnom prípade sa môže stať, že vznikne blockchainový produkt a budeme svedkami obrovského odlivu financií preč zo štátov, varoval.

Na účastníkov diskusie smerovalo viacero otázok z publika. Prvá z nich sa týkala Číny, USA alebo ďalších regiónov, ktoré si na rozdiel od EÚ kladú menej ambiciózne ciele v oblasti klimatickej politiky. Ako ich prinútiť, aby boli rovnako zodpovedné ako Únia? Podľa Haitze Siemersa z Európskej komisie sa nemožno pozerať na Čínu čiernobielo, v energetike je totiž v mnohých ohľadoch progresívnejšia než EÚ. Pripomenul, že Peking je jedným zo signatárov Parížskej klimatickej dohody. Z tohto dôvodu by sme nemali hovoriť o tom, ako k niečomu prinútiť Čínu alebo ostatné krajiny, ale naopak zamerať sa na to, aby sme ako EÚ naďalej patrili k svetovým lídrom, investovali do inovácií a zachovali si konkurencieschopnosť.
Zdroj: sféra, a.s.

Čína musí investovať do nových zdrojov a distribučných kapacít. Podľa Juraja Kubicu si tamojšia vláda sama vyhodnotila, že s týmto zadaním je najlepším riešením zelená energia. Nové technológie môžu byť v istých ohľadoch kontroverzné, zároveň však majú potenciál ďalšieho vývoja a budúceho zvyšovania efektivity. Pri tradičných zdrojoch už táto premisa neplatí, ich environmentálna stopa sa už pravdepodobne výrazne nezlepší, zdôraznil.

Motorom pre decentralizáciu energetiky je podľa Štompfa spoľahlivosť. V štáte Kalifornia v USA sa podmienkou kolaudácie domu stala inštalácia fotovoltických panelov s batériou.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK