EÚ chystá ďalšie zmeny na trhu s elektrinou. Reaguje na cenovú krízu

16. 3. 2023

Stabilita prostredníctvom dlhodobých kontraktov, ešte silnejšia ochrana spotrebiteľov a tiež dôraz na zaistenie flexibility v elektrizačnej sústave - aj to sú hlavné zmeny, ktoré v rámci čerstvého návrhu revízie trhu s elektrinou predstavila Európska komisia. Na čo všetko sa majú pripraviť výrobcovia, prevádzkovatelia sústav, dodávatelia, odberatelia a ďalšie subjekty na trhu?
Zdroj: Freepik

V Bruseli tento týždeň predstavili revíziu dizajnu trhu s elektrinou. Predloženie si vyžiadali členské štáty na summite v decembri 2022. Ide o súčasť reakcie Únie na energetickú krízu, pričom má ísť o limitovanú a cielenú úpravu niekoľkých predpisov. Ambíciou aktuálneho švédskeho predsedníctva v Rade EÚ je dosiahnuť všeobecnú dohodu členských štátov do konca júna 2023. O zverejnenom návrhu budú lídri krajín EÚ diskutovať na summite už budúci týždeň.

Ktoré predpisy sa zmenia?

V rámci aktuálnej revízie Európska komisia navrhla úpravu piatich legislatívnych aktov:

  • Nariadenia 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou
  • Smernice 2019/944 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou
  • Smernice 2018/2001 o podpore OZE
  • Nariadenia 2019/942 o ACER
  • Nariadenia 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT)

Mnohé z nich pritom členské krajiny len nedávno transponovali do svojich národných poriadkov, resp. sú predmetom rozbehnutých revízií. Ide napríklad o smernicu o podpore OZE, ktorú Komisia navrhla upraviť v rámci balíka Fit for 55 aj balíka REPowerEU.

Tri hlavné ciele

Na základe skúsenosti z ostatných mesiacov chce Komisia dosiahnuť tri ciele.

Prvým je posilnenie stability a predvídateľnosti cien elektriny. Dosiahnuť sa to má silnejšou rolou dlhodobých nástrojov, ako sú rozdielové zmluvy (contracts for difference) a zmluvy o nákupe elektriny (power purchase agreements). Tie majú odberateľom umožniť získať výhody zo stabilnejších cien, znížiť dopady volatilných  fosílnych palív (hlavne zemného plynu) na cenu elektriny a tiež podporiť investície do nových nízkouhlíkových zdrojov. Zmluvy o nákupe elektriny budú určené prioritne pre súkromný sektor - má ísť o zmluvy medzi výrobcami a odberateľmi elektriny, pričom štáty budú mať povinnosť zaistiť firmám prístup k  nástrojom na zníženie rizika, ak čelia prekážkam pri vstupe na trh s takýmito zmluvami.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať