Envirorezort hľadá správcu kotlíkových dotácií

1. 10. 2019

Už na budúci rok budú môcť domácnosti žiadať o dotácie na výmenu starých kotlov na tuhé palivá za plynovú alternatívu. Komu budú vypĺňať žiadosť ešte nie je jasné. Samotnú výzvu totiž nebude spravovať rezort životného prostredia, ale štátna organizácia, ktorá predloží do konca novembra projekt s najlepšími podmienkami.

Zdroj: Freepik

Ministerstvo životného prostredia SR v utorok vyhlásilo očakávané „kotlíkové dotácie“. O príspevok budú môcť žiadať domácnosti, ktoré si budú môcť vymeniť staré kotly na tuhé palivá za ekologickejšie zariadenia na zemný plyn. K dispozícii je 30 miliónov eur z eurofondov, ďalšími 5 miliónmi eur prispel štát. Rozdávanie dotácií nakoniec nebude administrovať ministerstvo, ale samosprávy, prípadne iné štátne príspevkové organizácie pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré sa môžu prihlásiť do 30. novembra.

„Ide o dôležitý prvý krok, pretože znečisťovanie z lokálneho vykurovania patrí medzi najväčšie výzvy pri ochrane zdravého ovzdušia na Slovensku,“ uviedol dnes na brífingu minister životného prostredia László Sólymos.

V prvej etape okolo 10-tisíc domácností 

Prvé domácnosti by podľa ministra mohli stihnúť výmenu starých kotlov za plynové už na budúci rok v lete, teda pred začiatkom budúcej vykurovacej sezóny. Nastavenie podmienok dotácie bude plne v kompetencii určenej organizácie, ktorá bude túto výzvu spravovať.

„Predpokladáme, že na jednu domácnosť by mohla vyjsť podpora až 3 000 eur, čo by mohlo pokryť náklad na nový kotol až skoro do 100 %. V prvej fáze by sme týmto spôsobom dokázali vymeniť až 10 000 neekologických kotlov na tuhé palivo,“ vyhlásil minister. „Na Slovensku je až 350 tisíc domácností, ktoré využívajú tuhé palivo. Z toho až 36 % má kotol starší ako 30 rokov. Preto bude potrebné v kotlíkových dotáciách pokračovať aj v ďalších rokoch.

Lokálne vykurovanie významne zhoršuje kvalitu ovzdušia občanov. Generálna riaditeľka sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia Gabriela Fischerová upozornila, že z tohto pohľadu sú pre človeka kritické znečisťujúce látky nachádzajúce sa vo výške 2 metre nad zemou. „V kombinácii s nepriaznivými poveternostnými podmienkami spôsobujú známe smogové situácie.“ Najväčším problémom z hľadiska znečistenia sú tuhé prachové častice PM10. Ako upozornila, kotlíkové dotácie sú nástroj, ktorý zaznamenal úspech aj v okolitých krajinách.

Má ísť o dlhodobý projekt. Pozitívne výsledky môžeme očakávať už pri prvých výmenách, ale reálne sa to na zmene klímy prejaví, až keď podiel vymenených kotlov bude vyšší.“

Ak plynom iba varíte, dotácia sa vás týka

Postup získania dotácie aj mieru spolufinancovania detailne popíše zvolený správca tejto výzvy. Matej Ovčiarka, generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov, uviedol, že záujemca bude musieť preukázať, že kúril na tuhé palivo. O podporu budú môcť požiadať aj tí, ktorí plyn využívali na varenie alebo ohrev teplej vody. „V podmienkach výzvy je stanovený limit – ročná spotreba maximálne 700 000 metrov kubických plynu na domácnosť, ktorá bude podporená. To znamená, že doteraz nevykurovala.“

Vyhlásenie kotlíkových dotácií si vyžiadalo zmenu Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Po tom, čo poskytovanie dotácií na výmenu zastaraných vykurovacích zariadení na tuhé palivo za kotly na zemný plyn schválila vláda SR sa čakalo na reakciu Bruselu. Komisia zmenu OP KŽP schválila v máji 2019.

Mohlo by vás zaujímať