ENERGOFÓRUM®: Sektor coupling – sen plynárov alebo reálna potreba elektroenergetiky?

3.12.2019

Na tohtoročnej konferencii ENERGOFÓRUM® sa diskutovalo aj o vývoji v oblasti regionálnej infraštruktúry. Priestor na prepojenie sektorov elektroeneretiky a plynárenstva podľa účastníkov bloku existuje, ale o všetkom rozhodnú technológie a trhové ceny.

Zdroj: sféra, a.s.

Panel prepájajúci plynárenstvo a elektroenergetiku otvoril Miroslav Stejskal zo Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS). Vrchný vedúci úseku rozvoja a investícií úvod svojej prezentácie venoval procesu posudzovania vplyvu pripájania nových zdrojov elektriny do sústavy. Z pohľadu spoločnosti SEPS je dôležitá bezpečnosť a kritérium N-1. „Posudzujeme pripájanie nových zdrojov z hľadiska bezpečnosti, čo sa týka disponibility regulačných rezerv sústavy, keďže sme zodpovední za vyrovnanú bilanciu výroby a spotreby,“ zdôvodnil. Regionálny prevádzkovateľ distribučnej sústavy posudzuje bezpečnostné kritériá z lokálneho hľadiska, teda konkrétne podmienky týkajúce sa dotknutej lokality, kde sa má zdroj pripájať.

V kontexte tejto témy spomenul tzv. stop-stav, ku ktorému v priebehu decembra 2013 pristúpili všetky tri distribučné spoločnosti. Na základe neho nebolo umožnené pripájať decentralizované zdroje do sústavy. Hlavnou bariérou boli podľa Stejskala kruhové toky elektriny z Nemecka, rozdiely medzi obchodnými a fyzikálnymi tokmi, ktoré spôsobovali preťažovanie domácej sústavy. Za kritické z pohľadu zaťaženia označil slovensko-český a slovensko-maďarský cezhraničný profil. Spoľahlivú regulovateľnosť sústavy si zabezpečuje SEPS aj vďaka podporným službám. Regulačné rezervy musia byť dostatočné, aby si poradili s výpadkom atómky v Mochovciach, resp. výpadkom najväčšieho odberateľa – firmy Slovalco.

Inštalovanie transformátorov s postupnou fázou, ktoré realizovala spoločnosť ČEPS v rozvodni Hradec, podľa Stejskala dopomohlo znížiť zaťaženie českého profilu. Vďaka viacerým opatreniam je v súčasnosti možné obstarávať podporné služby koncepčnejšie ako v minulosti. Súhrn všetkých faktorov dopomohol k tomu, že sa podarilo uvoľniť istú kapacitu pre lokálne zdroje pre rok 2019, ktorá v čase konania konferencie nebola na západe krajiny naplnená. „Na to, aká bola kritika stop-stavu sa mi to vidí trošku slabé naplnenie.“

V súvislosti s uvoľňovaním stop-stavu a postupným uvoľňovaním kapacít bola podľa Stejskala kľúčová štúdia, ktorú pre SEPS vypracovala konzultačná spoločnosť EGÚ Brno. Potvrdila totiž najmä na to, že bez uvedenia nových profilov s Maďarskom, na ktorých sa aktuálne pracuje so spoločnosťou MAVIR, nebude možné uvoľniť ďalšiu kapacitu. Do prevádzky by sa mali uviesť do konca roka 2020. „Z našej strany nevidím nejaké zásadné prekážky, ktoré by nám bránili dodržať termín december 2020 tak, ako ho máme stanovený v zmluve o výstavbe s MAVIROM,“ potvrdil Stejskal. Na maďarskej strane je už skeptickejší „Nechcem byť pesimistom, sú trošku pozadu. Majú stavebné povolenia na obe linky, prebieha u nich proces verejného obstarávania, ale majú to tam trošku rozsekané.“

V príprave je aj rekonštrukcia jednoduchého 400 kV vedenia s Ukrajinou. „Prebiehajú rokovania so spoločnosťou UKRENERGO o tom, či to bude jednoduché alebo dvojité vedenia.“ Súčasné vedenie s Poľskom je z pohľadu vyťaženia dostatočné a modernizácia sa neplánuje.

V pláne je viacero menších projektov na česko-slovenskom profile. Stejskal spomenul výstavbu nového vedenia medzi ES Ladce a Otrokovicami, ktorá sa má zrealizovať do roku 2030. Chystá sa aj rekonštrukcia linky na Záhorí s prechodom na ES Senica z 220 na 400 KV. 
Zdroj: sféra, a.s.

Miloš Nagy, vedúci úseku technického rozvoja spoločnosti Západoslovenská distribučná, priblížil prevádzku najzaťaženého distribučného územia na Slovensku s objemom distribúcie 10 TWh ročne. V oblasti západného Slovenska vzrástol za posledných 10 rokov počet odberných miest až o 100 tisíc. Región je podľa Nagya špecifický vysokou kúpnou silou obyvateľstva. Kým pred 5 rokmi spôsobilo nárast distribúcie výhrevné vykurovanie, v súčasnosti je to rozmach tepelných čerpadiel. Podľa Nagya sa postupne stiera rozdiel medzi letným a zimným maximom. V centre Bratislavy je letné maximum dokonca vyššie než v zime. „Všetky domácnosti začínajú používať klimatizáciu a ďalšie spotrebiče, ktoré doteraz nemali. Spotreba kontinuálne rastie. Rastie aj počet podnikov, ktoré pôsobia v lokalite,“ uviedol poukazujúc pritom na príchod britskej automobilky do Nitry.

Spomenuté špecifiká sa z pohľadu podnikania distribučnej spoločnosti javia ako pozitívne. Nagy upozornil, že tento stav vytvára tlak na investície do sústavy, aby firma vedela poskytovať zákazníkom adekvátny servis. Výzvy podľa neho prichádzajú aj z Bruselu –  zimný legislatívny balíček prináša  sumár smerníc a nariadení, ktoré zásadne menia pohľad na distribučné a prenosové spoločnosti. Spomína sa v ňom napríklad európsky distribútor. „V najbližšom období náš čaká veľa zmien na tomto poli, ktoré budú zásadným spôsobom meniť karty na trhu.“ Výzvou je zavádzanie smart meračov. Živá diskusia prebieha tiež s firmou SEPS o kompenzácii jalovej energie na úrovni distribučných sústav.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK