Distribučky bijú na poplach kvôli pravidlám pre nákup elektriny na krytie strát. Našiel ÚRSO riešenie?

14. 12. 2021

Trojica distribučných spoločností kritizuje nastavenie regulačných parametrov, ktoré ich núti nakupovať elektrinu na krytie strát na volatilnom spotovom trhu. Výsledkom sú podľa nich miliónové straty a ohrozené investície do rozvoja sústav v roku 2022. Ako sa to dotkne odberateľov a kedy ÚRSO povolí využívať aj forwardové produkty?

Zdroj: Freepik

Pri distribúcii elektriny odberateľom na jednotlivých napäťových úrovniach vznikajú prirodzené straty. Cena za distribučné straty je jednou z regulovaných zložiek koncovej ceny elektriny, ktorú určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Pri rozhodnutí zohľadňuje ÚRSO náklady prevádzkovateľov regionálnych sústav súvisiace s nákupom elektriny pre krytie strát. Podľa platnej vyhlášky ÚRSO musia od roku 2021 distribútori používať na nákup elektriny za účelom krytia distribučných strát spotové ceny. Zmena vo vzorci na výpočet, ktorá mala pôvodne zvýšiť likviditu denného trhu s elektrinou, sa vo svetle burzového vývoja stala kameňom úrazu.

Distribučky kritizujú, že nemôžu nakupovať elektrinu na krytie strát vopred na forwardovom trhu, ale sú "donútené" čeliť volatilite a nepredikovateľnosti spotových cien. Argumentujú pritom aj tým, že na prevádzkovateľa prenosovej sústavy, firmu SEPS, sa takéto obmedzenie pri nákupe elektriny na krytie strát nevzťahuje, hoci ide o rovnaký charakter činnosti. 

Ceny elektriny na krátkodobom trhu sa v posledných ostatných mesiacoch vyšplhali na kritické hodnoty, ale slovenskí spotrebitelia v roku 2022 zaplatia v cenách za straty komoditu na úrovni iba 61,2 EUR/MWh. Výpočet v zmysle platnej vyhlášky totiž vychádza z priemernej ceny elektriny na burze PXE za prvý polrok 2021. Ak sa k uvedenej hodnote pripočíta koeficient diagramu strát vo výške 7 %, výsledná cena 65,5 EUR/MWh sa nepribližuje ku skutočným cenám na krátkodobom trhu, ktoré sú niekoľkonásobne vyššie. Pre ilustráciu, priemerná cena elektriny na dennom trhu spoločnosti OKTE sa v novembri 2021 vyšplhala na úroveň 185,3 EUR/MWh.

Rozdiel medzi tým, čo zaplatia zákazníci v cenách na krytie strát na budúci rok podľa súčasného kľúča a spotovými cenami predstavuje niekoľko desiatok miliónov eur.

ÚRSO sa v lete pustil do novelizácie vyhlášky č. 18/2017 Z.z. o cenovej regulácii v elektroenergetike. Distribučky v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) varovali, že ak nedôjde k úprave vzorca, hrozia im nemalé finančné náklady, ktoré o dva roky neskôr zaplatia v cenách elektriny užívatelia distribučnej sústavy, teda bežní odberatelia, cez tzv. korekciu. Každých 10 EUR/MWh nad úroveň ceny 65,5 EUR/MWh predstavuje v budúcom roku stratu pre distribučky približne 12 miliónov eur.

Zmena od nového regulačného obdobia

Zámerom ÚRSO je v budúcnosti pristúpiť k zmene mechanizmu. „Od nového regulačného obdobia, to znamená od roku 2023 sa budú uplatňovať pri výpočte taríf za straty pri distribúcii elektriny forwardové produkty,“ uviedol pre energoklub.sk hovorca Radoslav Igaz.

Nový spôsob výpočtu ceny elektriny na účely krytia strát od roku 2023 má reflektovať novelizovaná vyhláška ÚRSO č. 18/2017 Z.z. o cenovej regulácii v elektroenergetike, ktorej finálne znenie by sa malo objaviť v zbierke zákonov už v najbližších dňoch.

Distribučky s vyhodnotením MPK neboli spokojné. ÚRSO podľa nich nedostatočne zohľadnil ich návrhy a pripomienky. V októbri 2021 sa preto vedenie firiem Západoslovenská distribučná, Stredoslovenská distribučná a Východoslovenská distribučná obrátili na Ministerstvo hospodárstva SR. 

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať