Ďalší kotrmelec pri G-komponente? Ústavný súd dal za pravdu SSD a zrušil rozsudok Krajského súdu

16. 1. 2022

Nález Ústavného súdu SR z decembra minulého roka je ďalším ohnivkom v reťazci komplikovanej a čoraz neprehľadnejšej kauzy ohľadom G-komponentu.

Zdroj: Freepik

Od roku 2014, na základe vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), sú výrobcovia elektriny povinní uhrádzať platbu za prístup. Takzvaný G-komponent odvtedy vyvolal desiatky súdnych sporov medzi trojicou regionálnych distribútorov a výrobcami z obnoviteľných zdrojov. V roku 2016 došlo ku kľúčovému rozhodnutiu Ústavného súdu SR, ktorý rozhodol o tom, že časť vyhlášky úradu je neplatná a G-komponent je možné vyberať len na základe zmluvy o prístupe a distribúcii uzatvorenej medzi oboma stranami.

Aj preto väčšinu podobných sporov na súdoch nižších inštancií vyhrávali výrobcovia. Tak to bolo aj v spore Stredoslovenskej distribučnej (SSD) a výrobcom, FVE Krásna, pri ktorom okresný a následne tiež krajský súd v Žiline dali za pravdu prevádzkovateľovi fotovoltickej elektrárne s inštalovaným výkonom takmer 1 MW. Distribučky sa voči prehratým sporom odvolávali. Niekoľko z nich sa dostalo aj na vrcholný orgán všeobecného súdnictva, Najvyšší súd SR. Zvrat v kauze prinieslo až jeho rozhodnutie v roku 2020, ktoré bolo v prospech SSD.

Trojčlenný senát Najvyššieho súdu SR vtedy uznal argumenty SSD, že na základe stavu, ktorý platil do prijatia nového zákona o energetike v roku 2012, museli mať všetci výrobcovia elektriny uzavretú zmluvu o prístupe a preto bolo v súlade so zákonom, že distribútor si za túto službu účtoval poplatok. Stalo sa tak napriek tomu, že ÚRSO zaviedol platbu za prístup známu ako G-komponent až od roku 2014, dovtedy totiž bola sadzba na nulovej úrovni. Do novelizovaného zákona o energetike sa pritom táto povinnosť vrátila až od januára 2019.

Výrobcov elektriny to ale neodradilo a voči rozhodnutiam Najvyššieho súdu pred takmer dvoma rokmi podali ústavnú sťažnosť, v ktorej zatiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie.

Nález Ústavného súdu SR vracia spor na Krajský súd v Žiline

Na Ústavný súd sa však obrátila aj SSD, ktorá napadla rozhodnutie Krajského súdu v Žiline, ktorý jej prikázal vrátiť výrobcom (FV BREZNO 5, FV BREZNO 1 a FV BREZNO 3) platby za G-komponent. Ústavný súd v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) sťažnosť prijal na ďalšie konanie.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať