Česko ukazuje cestu. Ako prispôsobiť bioplynku na výrobu biometánu?

13. 3. 2023

Slovensko by sa pri rozvoji biometánu mohlo inšpirovať v susednom Česku. Len v minulom roku bola na Morave uvedená do prevádzky stanica vyrábajúca biometán z bioplynu, ktorý pochádza z odpadov poľnohospodárskej produkcie, a ten je následne vtláčaný do distribučnej plynárenskej siete. Boli sme sa pozrieť, ako technológia funguje a do akej miery je možné replikovať podobné projekty na Slovensku.
Zdroj: SFÉRA, a.s.

Jedným zo spôsobov, ako prispieť k dekarbonizácii domácej energetiky a posilneniu energetickej bezpečnosti je podpora výroby biometánu. Slovensko má podľa Richarda Kvasňovského, výkonného riaditeľa Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ), potenciál nahradiť biometánom približne desatinu súčasnej spotreby zemného plynu. „Aj v rámci plánu REPowerERU sú očakávania, že Európa by mohla do roku 2030 vyrábať 5 mld. metrov kubických biometánu,“ povedal pre portál energoklub.sk. „Nejde len o vyžitie biometánu v energetike, ale aj v doprave primiešavaním do CNG a LNG až do úrovne 100%." Pozitívne príklady môžeme podľa neho sledovať v západnej EÚ, ale aj v susednom Česku.

Zatiaľ jediná biometánová stanica na Slovensku sa nachádza v Jelšave. V prevádzke je od roku 2021, pričom bioplyn, ktorý sa dočisťuje na biometán, sa vyrába z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a následne vtláča do distribučnej sústavy, ktorú prevádzkuje spoločnosť SPP - distribúcia. „Jelšava je príklad, ktorý ukazuje, že takýto biznis môže byť udržateľný a súčasne produkovať zaujímavý zisk pre majiteľov,“ poznamenal Kvasňovský.

Slovensko sa môže inšpirovať v Česku

Z viac než stovky existujúcich bioplyniek na území SR spĺňa kritéria podobnej transformácie približne tretina. Potenciálni investori však čelia nielen regulačným, ale aj investičným bariéram - kľúčovou je investícia do technológie na úprava bioplynu na kvalitu zemného plynu (tzv. upgrading). „Minimálna investícia sa pohybuje na úrovni 2 mil. eur,“ spresnil Kvasňovský s doplnením, že výstavba nového zdroja na zelenej lúke je investične náročnejšia. Šéf SPNZ priznal, že v ČR je situácia dynamickejšia. „Pozitívne je, že firmy, ktoré v Česku úspešne prevádzkujú prvé biometánové stanice, sa obzerajú po príležitostiach aj na Slovensku a môžu svoje know-how, ktoré si už vyskúšali doma, priniesť aj k nám.“

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Biometánový boom v Česku odštartovala v roku 2019 prevádzka v obci Rapotín. Bioplyn, ktorý podobne ako v Jelšave, pochádza z rastlinného a živočíšneho odpadu, sa čistí na biometán technológiou membránovej separácie a následne sa vtláča do distribučnej sústavy.

Odvtedy produkcia biometánu v Česku rastie. Minulý rok bola uvedená do prevádzky druhá stanica v meste Litomyšl, ktorá ako prvá v krajine využíva technológiu výroby biometánu prepojenú s poľnohospodárskou bioplynkou, plničkou CNG a vtláčaním plynu do plynárenskej siete. Prevádzka v Litomyšl dokáže vyprodukovať 1,7 mil. metrov kubických (m3) biometánu na ročnej báze. V súčasnosti je v Česku okolo 570 bioplyniek. Pri zhruba 150 z nich dáva ekonomický zmysel úprava technológie na produkciu biometánu (predpokladom je aj prípojka na vysokotlakový plynovod najviac do 2 kilometrov).

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Bioplynová stanica v meste Litomyšl je súčasťou areálu Poľnohospodárskeho družstva chovateľov a pestovateľov Litomyšl (ZDCHP). Na výrobu bioplynu sa využívajú iba lokálne odpady, ktoré pochádzajú zo živočíšnej alebo rastlinnej poľnohospodárskej výroby. Materská spoločnosť družstva obhospodaruje vyše 10-tisíc hektárov pôdy.

Pokiaľ ide o podiel koncentrácie metánu vo vyprodukovanom bioplyne, pohybuje sa na stabilnej úrovni viac než 50%. Následne prebieha proces dočistenia na biometán pomocou technológie membránovej separácie, kedy sa bioplyn „zbaví“ oxidu uhličitého a stopových prímesí sírnych a dusíkatých zlúčenín. Pre vtláčanie biometánu do vysokotlakového plynovodu regionálnej distribučnej siete firmy GasNet je potrebné splniť podmienku, aby podiel biometánu dosiahol úroveň minimálne 95%, čo prevádzka spĺňa aj s rezervou.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Prehliadku prevádzky v Litomyšl organizoval SPNZ v spolupráci so Slovenskou bioplynovou asociáciou. Účastníci mali možnosť dozvedieť sa podrobnosti priamo od Iva Hutiru, majiteľa a konateľa spoločnosti Hutira – Brno, ktorá je generálnym dodávateľom projektu. Technické detaily priamo na mieste poskytol Michal Schrimpel, projektový manažér (na snímke). O podnikateľskom zámere informoval investor, predseda družstva ZDCHP Jan Pechanec.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

 

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať