Cenová deregulácia dodávok energií na Slovensku. Pomaly, ale neodvratne

30. 10. 2020

Postupný proces deregulácie cien dodávky elektriny a plynu domácnostiam a malým podnikom, do ktorého tlačí Slovensko aj európska legislatíva, získava s novým vedením ÚRSO a rezortu hospodárstva jasnejšie obrysy aj harmonogram. 

Možnosti cenovej deregulácie dodávky elektriny a zemného plynu bol jedným z nosných tematických okruhov minulotýždňovej diskusie ENERGOFÓRUM® s podtitulom Reštart slovenskej energetiky. Súčasný predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris považuje problematiku za komplexnú. Zimný energetický balík EÚ podľa neho otvára dvere novým hráčom na trh. „Musíme sa zamyslieť, ako transformovať súčasný systém účtovania poplatkov či už za infraštruktúru, v elektrine za distribúciu, prípadne prenos, alebo rôzne poplatky ako napríklad tarifa za prevádzkovanie systému (TPS).“

Uchopiť všetko naraz podľa Jurisa nie je možné. Proces premietania tém do regulačného rámca prebehne v dvoch krokoch. V priebehu prvé polroka 2021 plánuje ÚRSO malú novelizáciu cenových výnosov a spôsobu regulácie. „Reflektovali by sme témy, ktoré prináša balíček, ale ktoré nie sú nevyhnutne naviazané na primárnu legislatívu,“ vysvetlil šéf úradu.

Do tejto skupiny zaradil napríklad tarifikáciu pre elektromobilitu, riešenie kontroverzne vnímaného G-komponentu alebo nastavenie TPS. „Následne po transpozícii celého balíčka a definovaní regulačnej politiky by sme urobili veľkú novelu cenových vyhlášok.“

Maratón transpozície plánuje ÚRSO rozmeniť na drobnejšie a uchopiteľnejšie časti. Spoliehať sa chce pritom na konzultácie s účastníkmi trhu a zbieranie podnetov. „Radi by sme zapojili aj medzinárodné skúsenosti. Otvárame komunikačnú linku s Agentúrou pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) a Radou európskych energetických regulátorov (CEER) ohľadom metodickej podpory v týchto oblastiach." poznamenal. „Kolektívna debata relevantných ľudí môže priniesť niečo, čo posunie slovenskú energetiku dopredu.“

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať