Čaká Slovensko biometánový boom? Prvá výroba bola spustená v Jelšave

23. 2. 2022

Biometán má našliapnuté výrazne prispieť k dekarbonizácii slovenskej energetiky. Jeho rozvoj môžu naštartovať investičné stimuly zamerané na repowering bioplynových staníc, vytvorenie úplne novej stratégie pre tento obnoviteľný plyn, ale aj úprava súčasného nastavenia tak, aby domáca produkcia biometánu neodchádzala do zahraničia.
Zdroj: Freepik

Hoci v minulosti na Slovensku stroskotalo viacero biometánových projektov, investorov to neodradilo. Historicky prvý biometán, ktorý sa bude vtláčať do distribučnej siete prevádzkovanej spoločnosťou SPP-distribúcia, sa od minulého roka produkuje v bioplynovej stanici v Jelšave v okrese Revúca. Na účely čistenia bioplynu na biometán sa využíva tzv. membránová separácia, ktorá predstavuje energeticky úspornú a ekologickú metódu. Technológia dokáže oddeliť bioplyn od nežiaducej zložky, takže kvalitou zodpovedá zemnému plynu.

Podľa Richarda Kvasňovského, výkonného riaditeľa Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ), vykazuje pilotná prevádzka niekoľko špecifík. Pre vlastníka bioplynky je výhodnejšie vyrábať biometán ako produkovať elektrinu prostredníctvom KVET. Hoci sa biometán spotrebuje na Slovensku, vďaka predaju certifikátov pôvodu sa vykazuje v západnej Európe. Podobná situácia je tiež v Česku. „Produkcia obnoviteľných a zelených plynov pomáha dekarbonizácii niekde inde,“ uviedol Kvasňovský počas úvodného príhovoru. 

Nielen táto problematika bola predmetom na diskusie workshopu "Fit for 55 a podpora obnoviteľných plynov", ktorý tento týždeň (22. februára 2022) zorganizoval SPNZ. 

Pre väčšinu bioplynových staníc na Slovensku sa v roku 2026 skončí podpora formou výkupných cien elektriny. Transformácia bioplyniek na výrobu biometánu je však zložitý a finančne náročný proces. Impulzom by podľa Juraja Nováka z Ministerstva hospodárstva SR mohli byť dve investičné výzvy zamerané na repowering bioplyniek, ktoré budú financované z Plánu obnovy s celkovou alokáciou 46 miliónov eur. Prvá z nich s rozpočtom 20 miliónov eur bude podľa predbežného harmonogramu vyhlásená už v júni tohto roka. 

Investičná podpora môže prevádzkovateľom bioplyniek pomôcť pri nákupe „čistiacej“ technológie na biometán, ale takéto riešenie nie je univerzálne. Podľa analýzy spoločnosti SPP-distribúcia z vyše stovky existujúcich bioplyniek na Slovensku spĺňa kritéria takejto transformácie len 34 z nich, ktorých predpokladaná produkcia môže dosiahnuť 60 mil. kubíkov bioplynu. Takéto množstvo by okamžite pomohlo dekarbonizovať približne 15 % spotreby zemného plynu v systémoch CZT na Slovensku.

Premena bioplyniek na výrobu biometánu je vhodná pre zariadenia s inštalovaným výkonom aspoň 0,9 MW. Spoločnosť SPP-distribúcia má aj ďalšie podmienky, akým je dĺžka prípojky do 4 kilometrov, prípadne tlak v pripájacom plynovode, do ktorého sa pripája stanica, musí byť pod úrovňou 6,3 MPa.

Podľa Jerguša Vopálenského, vedúceho rozvoja sieťového obchodu firmy SPP-distribúcia, je pre Slovensko kľúčové nastavenie vhodnej stratégie podpory biometánu. Okrem repoweringu jestvujúcich bioplyniek mal na mysli tiež výstavbu nových biometánových staníc. Ako ďalej zdôraznil, do budúcnosti je podľa neho potrebné zabrániť tomu, aby sa na Slovensku vyrobený metán exportoval prostredníctvom certifikátov do zahraničia, spravidla napríklad do Dánska, kde sa vo veľkom využíva v segmente dopravy vďaka výhodne nastaveným podmienkam.

„Ak nechceme, aby sa na Slovensku vyrobený biometán exportoval, čo v rámci jednotného trhu je možné, musíme sa zamyslieť nad tým, ako zmysluplne nastaviť prevádzkovú podporu, aby sa ten biometán využíval v súčasných systémoch CZT, umožnil ich dekarbonizáciu a prechod na vysoko účinné CZT,“ povedal Vopálenský, podľa ktorého tým dochádza k prirodzeným synergiám, pretože sa zvyšuje podiel obnoviteľných zrojov energie v teplárenských sústavách, ktoré zároveň vďaka spaľovaniu biometánu spĺňajú definíciu VÚ CZT.

Celkový potenciál biometánu na Slovensku odhaduje SPP-distribúcia do 360 mil. kubíkov.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať