Budúcnosť pripojenia Duslo Šaľa do prenosovej sústavy? Riešenie existuje

12. 1. 2022

Spoľahlivosť zásobovania elektrinou z úrovne prenosovej sústavy pre firmu Duslo Šaľa sa má zvýšiť. Najvýhodnejšie riešenie vyplynulo zo štúdie realizovateľnosti. 

Zdroj: Freepik

Spoločnosť Duslo Šaľa je jeden z priemyselných podnikov, ktorý odoberá elektrinu priamo z úrovne prenosovej sústavy na napäťovej úrovni 220 KV. Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) dlhodobo avizuje svoj zámer postupného a riadeného útlmu 220 kV vedení na Slovensku, ktoré sú technicky aj energeticky neefektívne. V nasledujúcich rokoch má dôjsť k odstaveniu viacerých 220 kV vedení, ktoré vyúsťujú do elektrickej stanice Križovany.

Do budúcnosti plánuje SEPS prevádzkovať už len zariadenia na napäťovej úrovni 400 kV.

Spoločnosti Duslo a SEPS preto hľadajú efektívne riešenie, ktoré by aj po dlhodobo avizovanej likvidácii 220 kV vedení nehrozilo stabilitu a plynulosť dodávok pre priameho odberateľa zo Šale. Za týmto účelom si partnerské subjekty nechali vypracovať štúdiu realizovateľnosti.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať