Brusel odobril Slovensku pomoc pre uskladňovanie elektriny

6. 11. 2023

Európska komisia schválila Slovensku novú schému štátnej pomoci na podporu uskladňovania elektriny v batériových systémoch a na modernizáciu prečerpávacích vodných elektrární. Celková maximálna alokácia v rámci schémy je 44 miliónov eur.
Zdroj: EPH

Ministerstvo hospodárstva (MH SR) bude môcť už čoskoro z Plánu obnovy a odolnosti podporiť investície na zvýšenie flexibility elektrizačnej sústavy. Postupné odstavovanie flexibilných fosílnych zdrojov elektriny spôsobuje úbytok regulačného výkonu, čo má negatívny vplyv na schopnosť sústavy integrovať variabilné obnoviteľné zdroje energie.

Nová schéma, ktorej notifikácia začala ešte vo februári tohto roka, využíva dočasný krízový a prechodný rámec pre opatrenia štátnej pomoci, ktorý zjednodušil pravidlá pre poskytovanie štátnej pomoci v oblasti OZE a uskladňovanie energie. Alokácia vo výške 44 miliónov eur je rozdelená na dve súťažné ponukové konania.

Na podporu samostatne stojacích batériových systémov s inštalovaným výkonom menej ako 1 MW je vyčlenených maximálne 8 miliónov eur. Zvyšných 36 miliónov eur môžu získať batérie s inštalovaným výkonom rovným alebo vyšším než 1 MW a tiež je táto alokácia určená na modernizáciu prečerpávacích vodných elektrární (PVE) s cieľom zvýšiť ich regulačný výkon.

Podľa našich informácií MH SR uvažuje o vyhlásení jednej výzvy, v rámci ktorej sa však budú projekty s rôznymi technológiami posudzovať samostatne. Jej vyhlásenie sa očakáva ešte v tomto roku.

Maximálna výška pomoci na projekt je obmedzená na 25 miliónov eur. Zo samotného Plánu obnovy vyplýva, že na podporu PVE môže ísť maximálne 12 miliónov eur. Podľa indikatívneho harmonogramu rezort pri PVE uvažuje s alokáciou len 7 miliónov eur.

Parametre výzvy cielia aj na Slovenské elektrárne

Do výzvy by sa mali zapojiť Slovenské elektrárne, ako prevádzkovateľ prečerpávacích elektrární na Slovensku. Ten pripravuje modernizáciu PVE Čierny Váh za účelom zvýšenia účinnosti a regulačného rozsahu turbogenerátora TG5, kde bol nedávno ukončený proces posúdenia vplyvov na životné prostredie. 

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať