Brusel nenamieta. Štát môže firmám kompenzovať náklady na podporu OZE

19.9.2019

Európska komisia vo štvrtok odsúhlasila štátnu pomoc s cieľom čiastočne znížiť náklady na podporu OZE pre energeticky náročné podniky na Slovensku. Do roku 2021 vláda na tento účel vyčlenila 120 miliónov eur.

Zdroj: Freepik

Slovensko môže zo štátneho rozpočtu čiastočne kompenzovať vybraným podnikom náklady, ktoré platia na podporu OZE v rámci tarify za prevádzkovanie systému (TPS). Európska komisia (EK) vo štvrtok informovala, že takáto štátna pomoc neodporuje pravidlám EÚ. 

Kompenzačný mechanizmus je súčasťou vlaňajšej novely zákona o podpore OZE. Počas obdobia troch rokov (2019 - 2021) je štátna pomoc ohraničená predbežným rozpočtom 120 miliónov eur. Nárok na kompenzáciu majú mať len tie podniky, ktorých ročná spotreba elektriny presahuje 1 GWh a podiel hrubej pridanej hodnoty z oprávnených činností je minimálne 50 % z celkovej hodnoty podniku. Ďalšie podmienky súvisia s ekonomickým parametrami: firma musí byť riadnym platcom TPS, nesmie byť v konkurze a tak ďalej. Európska komisia uviedla, že národná schéma podpory sa bude aplikovať do konca roka 2029. 

Štátne kompenzácie sa poskytujú na základe žiadosti podnikateľského subjektu. Tento rok mali oprávnené subjekty požiadať o podporu do 31. augusta 2019. Kompenzácie by sa podľa MHSR mohli dotknúť až 200 podnikov, predovšetkým zo sektoru hutníctva a oceliarstva, papiernictva, prípadne výroby plastov, farbív a rafinovaných ropných produktov. 

Komisia ďalej spresnila, že schému podpory posudzovala podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ, predovšetkým podľa usmernení o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020. Na základe nich je možné znížiť príspevky vyberané od energeticky náročných spoločností, ktoré sú vystavené medzinárodnej konkurencii s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť na globálnom trhu.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK