Bez zásahu štátu môže trh s energiami skolabovať. Na ťahu je ÚRSO

5. 4. 2022

Regulačný úrad zvažuje, že využije svoje zákonné možnosti a mimoriadne zakročí proti bezprecedentnému vývoju na trhu s energiami. V priamom ohrození sú dodávatelia, ktorí majú kvôli situácii na burze ťažkosti plniť aj existujúce kontrakty a zároveň hrozí, že problémy sa budú ďalej reťaziť aj na ostatných účastníkov trhu.

Zdroj: Freepik

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zvažuje, že uplatní mimoriadnu reguláciu. Minulý týždeň bola spustená verejná diskusia o možných krízových opatreniach na neregulovanom trhu, ktorá je otvorená do 8. apríla 2022. Hoci sa mimoriadny regulačný zásah s cieľom zachovať trhové prostredie na trhu s energiami môže javiť ako oxymoron, vývoj na veľkoobchodných trhoch je natoľko dramatický, že môže mať zásadný negatívny vplyv na koncových odberateľov, dodávateľov a prenesene aj na ostatných účastníkov trhu.

Andrej Juris: Preferujeme vyvážený prístup

Úrad okrem detailného opisu momentálnej situácie na energetickom trhu spísal niekoľko pracovných návrhov, ktoré môžu firmy pripomienkovať, ale aj doplniť vlastné riešenia. 

Predseda ÚRSO Andrej Juris zdôraznil, že zámerom je dosiahnuť vyvážený prístup tak, aby z neho nemali jednostranný prospech iba niektorí účastníci trhu s energiami. „Je potrebné zdôrazniť, že prípadné realizované riešenia budú mať za cieľ moderovať a eliminovať negatívne externality krízovej situácie v reálne dosiahnuteľnej miere, so zvážením dopadov na jednotlivé skupiny účastníkov trhu, predovšetkým na koncových odberateľov energií.“ 

Združenie dodávateľov energií (ZDE) v tejto súvislosti ešte v druhej polovici marca zostavilo spoločné vyhlásenie svojich členov, v ktorom priamo vyzýva úrad, aby reagoval na kritickú situáciu v dodávateľskom sektore. V dôsledku nedostatočnej likvidity na veľkoobchodnom trhu s elektrinou aj plynom aktuálne nemôžu dodávatelia uzatvárať dlhodobé kontrakty vo forme forwardových produktov. Týmto je znemožnené ponúkať potenciálnym odberateľom nové ponuky na dodávku. V prípade, že sa dlhodobý kontrakt na burze aj objaví, dodávatelia nedokážu nákup realizovať, lebo nie sú schopní uhradiť požadované finančné krytie.

Zvýšené nároky na finančnú likviditu sú priamym dôsledkom vyšších burzových cien. ÚRSO uvádza, že ak chcú dodávatelia obchodovať forwardové produkty na burze, finančný kolaterál môže byť až vo výške dva a pol násobku jednotkovej ceny komodity. Záťažou pre účastníkov trhu je tiež cena odchýlky ako požiadavky organizátora krátkodobého trhu, firmy OKTE.

ÚRSO preto zvažuje, že úpravou vyhlášky by dočasne znížil mieru finančného zabezpečenia voči distribučným firmám, OKTE alebo pri plyne spoločnosti SPP – distribúcia. Uvoľnené prostriedky by posilnili finančnú likviditu dodávateľov, ktorí ju môžu využiť pri obchodovaní s komoditami. Mínusom tohto opatrenia je, že nedostatočne rieši celkový problém na trhu.

Regulátor by dokonca mohol výrobcom elektriny uložiť povinnosť predávať elektriny na báze forwardu. Týkalo by sa to len voľnej výrobnej kapacity. Opatrenie by teoreticky mohlo zvýšiť likviditu na trhu, ale podstatné zníženie cenovej úrovne pre odberateľov je otázne. Nové objemy elektriny na veľkoobchodný trh by mohlo priniesť aj zrýchlenie nových inštalácií vrátane menších lokálnych zdrojov. Možný prírastok inštalovaného výkonu je však výrazne limitovaný, problémom je aj čas, za ktorý sa efekt takéhoto opatrenia prejaví v praxi.

V ohrození je celý energetický reťazec

Súčasná situácia ohrozuje aj platné zmluvy. Krivka spotreby u odberateľov podlieha častým výkyvom, keďže v reálnych podmienkach odoberajú odlišné množstvá, ako si naplánovali. Dodávateľ spravidla počíta s tým, že približne 10% z celkového odberu „dokupuje“ na dennom trhu, ktorý organizuje firma OKTE. Doterajšia prax bola taká, že ceny kontraktov zohľadňovali výkyvy v spotrebe na úrovni desiatok eur za megawatthodinu (MWh), ale v realite sú dnes kvôli situácii na burze rozdiely v stovkách eur za MWh, čo žiadne zmluvy nepredpokladali.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať