Ako pokročila integrácia slovenského denného trhu s elektrinou s ďalšími krajinami EÚ?

26.4.2021

Projekt Interim Coupling čaká v priebehu mája dôležitá testovacia fáza. Prepojenie denného trhu s elektrinou Slovenska a ďalších zúčastnených krajín by sa v prípade úspešných skúšok malo spustiť v priebehu júna.

Zdroj: Freepik

Proces prepájania denných trhov v Európe napreduje. Kým sa podarí zrealizovať cieľovú víziu projektu Core Flow Based Market Coupling, ktorý bude založený na fyzikálnych tokoch, prevádzkovatelia prenosových sústav s organizátormi trhu s elektrinou z krajín regiónu 4 M MC, do ktorého patrí okrem Slovenska aj Česko, Maďarsko a Rumunsko, začali pred pár rokmi pracovať na dočasnom projekte s Nemeckom, Rakúskom a Poľskom.

Obe iniciatívy prebiehajú paralelne. Prechodný projekt Interim Coupling (známy tiež ako "DE-AT-PL-4M MC") vznikol so zámerom umožniť postupný prechod z explicitnej alokácie kapacít, ktorá je založená na koordinovanej čistej prenosovej kapacite (NTC), k implicitnej alokácii založenej na fyzikálnych tokoch na vybraných hraniciach ponukových oblastí. 

Projekt by mal poskytnúť efektívnejšiu alokáciu cezhraničných kapacít a zvýšiť likviditu trhu. Metóda NTC predstavuje výpočet kapacity založený na maximálnom objeme elektriny, ktorý je možné preniesť medzi jednotlivými ponukovými zónami bez ohrozenia bezpečnosti oboch systémov, a tiež pri rešpektovaní niektorých technických obmedzení. 

Po necelých troch rokoch od schválenia a spustenia projektu zo strany zúčastnených subjektov a regulátorov sa Interim Coupling dostáva do záverečnej fázy. Slovensko v ňom zastupujú Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) a spoločnosť OKTE.

Účastníci projektu koncom februára dokončili prvú fázu spoločného testovania na regionálnej úrovni. V druhej polovici marca prebehla ďalšia fáza testovania, ktorej predmetom boli predovšetkým testy regionálnych prevádzkových postupov. Ich ukončenie sa očakáva začiatkom mája 2021. Ďalej budú nasledovať testy jednotlivých prevádzkových postupov a IT systémov v celoeurópskom kontexte spoločne s celým regiónom Single Day Ahead Coupling alebo jednotným prepojením denných trhov EÚ.  

Testovanie s účastníkmi trhu by malo prebehnúť v druhej polovici mája 2021.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK