Ako hodnotiť rizikovosť dodávateľov energií? Regulátori hľadajú riešenia

21. 6. 2022

Regulačné orgány v Česku a na Slovensku hľadajú efektívne spôsoby, ako nastaviť kritériá pre hodnotenie rizikovosti dodávateľov elektriny a plynu, podľa ktorých by sa mohli lepšie orientovať zákazníci. Na konferencii Česko-slovenské energetické fórum (ČSEF) v Prahe sa diskutovalo aj o výzvach nového regulačného obdobia.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Minuloročný krach dodávateľa Slovakia Energy bol podľa predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andreja Jurisa „stress-testom“ inštitútu dodávateľa poslednej inštancie (DPI). ÚRSO dovtedy nemal žiadne informácie o nákupnom správaní dodávateľov, ani kompetencie zakročiť v prípade, že nemajú svoje záväzky zodpovedne pokryté portfóliom nákupných zmlúv. Toto pomohla zmeniť legislatívna úprava, ktorá vložila do rúk ÚRSO širšie kompetencie sledovať, evidovať a v prípade potreby aj realizovať určité opatrenia. „Pripravili sme reporting pre dodávateľov,“ prezradil Juris s tým, že v súčasnosti ÚRSO dolaďuje štruktúru a typ zdieľaných informácií s dodávateľmi. Cieľom prebiehajúcich konzultácií je „zladiť kritériá a metodiku na vyhodnocovanie rizikovosti portfólia," povedal Andrej Juris. 

Zámerom regulačného úradu je vytvoriť prehľadné semaforové riešenie pre lepšiu orientáciu odberateľa na trhu s energiami. Zelená farba by znamenala primerané riziko, oranžová „zdvihnutý prst a červená by signalizovala problém. „Cena nie je jediný faktor. Odberateľ by sa mal orientovať aj na základe rizika dodávateľovho portfólia,“ vysvetlil predseda ÚRSO.

K novele zákona o energetike pristúpilo aj Česko. Námestník českého ministra priemyslu a obchodu (MPO) zodpovedný za energetiku, René Nedela, uviedol, že hlavným cieľom legislatívnej úpravy bolo stabilizovať trh s elektrinou a plynom. V prípade DPI došlo k skráteniu tohto režimu z dovtedajších 6 mesiacov na 3 mesiace. Zmenou je tiež to, že ak odberateľ nevykoná žiadnu zmenu, po uplynutí lehoty automaticky prejde na štandardný produkt u toho dodávateľa DPI, od ktorého odoberal energie. Nedela zároveň priznal, že legislatívna úprava je čiastočne inšpirovaná Slovenskom, ale historicky bol režim DPI aj v českom prostredí trojmesačný. K zmene došlo až pri zmene zákona v roku 2009.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať