Ako bude fungovať slovenský register obnoviteľných plynov?

3. 2. 2023

Spoločnosť SPP – distribúcia plánuje otvoriť prvé účty v registri obnoviteľných plynov už počas nadchádzajúcej jari. Cezhraničné obchodovanie so zárukami pôvodu má uľahčiť pripojenie k etablovanej európskej platforme ERGaR. 

Novela zákona o podpore OZE a VÚ KVET a zákona o tepelnej energetike, ktorá bola zavŕšením prevzatia zimného balíka EÚ do slovenskej legislatívy, vstúpila do účinnosti od 1. decembra 2022, hoci niektoré články až od 1. januára 2023. Kľúčová transpozičná novela (okrem iného) zadefinovala termín obnoviteľný plyn a spoločnosti SPP – distribúcia, prevádzkovateľovi distribučnej siete plynu, určila povinnosť zriadiť register obnoviteľných plynov a právomoc vydávať záruky pôvodu. Záruka pôvodu je doklad, ktorý potvrdzuje, že pri výrobe plynu bola použitá elektrina z obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Register obnoviteľných plynov sa bude primárne využívať na biometán, ale systém pokryje aj bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd a syntetický plyn. Za obnoviteľný plyn sa považuje tiež obnoviteľný vodík. Register integruje aj kritériá trvalej udržateľnosti.

Čítajte ďalej:

  • aké budú funkcionality registra obnoviteľných plynov SPP-distribúcia;
  • skúšobná prevádzka a harmonogram plnohodnotného spustenia;
  • dodávateľ IT riešenia a pripojenie k európskej platforme ERGaR;
  • prebiehajúca konzultácia prevádzkového poriadku registra;
  • o ktorých parametroch rozhodne ÚRSO a skúsenosti zo zahraničia.

 

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať