Aké sú priority spoločnosti VSD v budúcom regulačnom období?

19.8.2021

Úprava regulačných parametrov vstupujúcich do výpočtu cien, zmena tarifného modelu, ale aj nový rámec pre poskytovanie doplnkových služieb a využitie dát, na ktoré sa nevzťahuje regulácia. Také sú hlavné priority Východoslovenskej distribučnej pre nadchádzajúce regulačné obdobie v rokoch 2023 – 2027.

Zdroj: Freepik

Prebiehajúce regulačné obdobie vlani predĺžil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o jeden kalendárny rok. Predseda ÚRSO Andrej Juris to vtedy zdôvodňoval stabilitou a predvídateľnosťou pre regulované subjekty, ktoré čelia dôsledkom pandémie. Ďalším dôvodom bolo efektívne zosúladenie  termínov s náročným procesom transpozície zimného energetického balíčka EÚ. ÚRSO v súčasnosti pripravuje novú regulačnú politiku pre roky 2023 – 2027. Členmi pracovných skupín, ktoré sa stretávajú na pôde úradu a pripomienkujú návrhy materiálu, sú okrem expertov ÚRSO aj zástupcovia regulovaných subjektov.

Prioritou Východoslovenskej distribučnej (VSD) v novom regulačnom období je aktualizácia viacerých regulačných parametrov, od ktorých si firma sľubuje zreálnenie nákladov a stabilizáciu nákladovej bázy. Momentálne sa ceny distribúcie podľa Branislava Sušilu, vedúceho úseku Regulačný manažment spoločnosti Východoslovenská energetika, stanovujú na základe parametrov z roku 2010 a v prípade regulačnej bázy aktív (RAB) dokonca skôr. Práve RAB je kľúčový parameter stanovovanie výšky odpisov a primeraného zisku v procese cenového konania, čím priamo ovplyvňuje výšku poplatkov za prístup do distribučnej sústavy a samotnú distribúciu elektriny, ktorú platia vo svojich účtoch odberatelia.

Nesprávne nastavenie regulačných parametrov môže negatívne ovplyvňovať investičné aktivity distribútora. „Z pohľadu stabilizácie nákladovej bázy, ktorá sa premieta do cien musíme zaktualizovať tieto parametre, aby výpočet cien vychádzal z reálnych údajov.“

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK