Advokát: Novele zákona o OZE chýba ambícia vysloviť vízie do budúcnosti. Smrdí ďalším škandálom?

16.11.2018

Reforma systému OZE sa stáva realitou. O hlavných novinkách, možnom odstránení stop stavu, prínosoch i úskaliach schválenej novely zákona sme sa rozprávali s advokátom Rastislavom Hanulákom.

Zdroj: Freepik

Zdá sa, že dekáda doterajšieho fungovania systému podpory obnoviteľných zdrojov a kogenerácie elektriny a tepla je na konci. Aké hlavné novinky prináša novela zákona 309/2009, ktorá bola nedávno schválená? Čaká sektor OZE legislatívne zemetrasenie?

„Novela prináša viacero zmien procesného charakteru. Najmä je potrebné vyzdvihnúť prechod úloh zúčtovateľa, podporu na organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, ako aj očakávanú súťaž na výkupcu elektriny, ktorý by mal nahradiť distribučné spoločnosti resp. ich spriaznených obchodníkov, ktorí výkup doposiaľ realizovali. Azda najvýznamnejšia bude zmena v spôsobe výberu nových investícií do OZE, kde okrem vybraných technológií menších výkonov do 500 kW bude potrebné úspešne absolvovať výberové konanie vyhlasované a organizované Ministerstvom hospodárstva SR. Zmeny však čakajú aj existujúcich výrobcov, predovšetkým pri výrobe elektriny z biomasy a produktov jej spracovania. Záujem bude určite aj o tému lokálneho zdroja, ktorý predstavuje prvý vážny prienik zdieľanej ekonomiky do slovenskej energetiky.“

Novela rieši skôr nedomyslené dôsledky z minulosti, napr. obrovské doplatky, historický deficit, vysoké náklady priemyslu na podporu OZE či zavedenie povinnej platby za prístup. Európska legislatíva sa však posúva ďalej – viď tzv. zimný energetický balík. Nedobiehame tak trochu osobák, kým okolo nás už iní svištia na rýchlovlakoch?

„Domnievam sa, že v sektore prevádzkovej podpory OZE nám Európa ešte výrazne neuteká. To však nemusí platiť o rok či dva. Zákon mohol byť určite ambicióznejší aj vzhľadom na dnes už známe novinky, ktoré prináša zimný balík. Osobne ma teší niekoľko málo systémových zmien, ktoré zákon zavádza, ako je podpora udržania a rozvoja účinného centralizovaného zásobovania teplom (tzn. CZT s vyšším podielom tepla z OZE, odpadu alebo vysoko účinnej kogenerácie). Veľa dôležitých vecí však ostalo nedoriešených. Chýba mi napríklad podpora výroby elektriny z biomasy v rozsahu prevádzkových nákladov po skončení súčasnej podpory, ktorú európske pravidlá pre štátnu pomoc dovoľujú, my sa jej však vyhýbame. Preto podľa mňa hrozí pokles výroby z biomasy po skončení podpory. Ďalej by som privítal väčší dôraz na prechod od uhlia k čistejším palivám, čo si ako štát dovoliť môžeme, na rozdiel od ČR či Poľska. Obávam sa preto, že o pár rokov bude nutné zákon opätovne otvoriť, nielen z dôvodu prijatia zimného balíčka EÚ. Ak je niečo, čo ma vyslovene šokovalo, je to presadenie G komponentu spôsobom, akým sa presadil, nasilu a zjavne v prospech jednej strany dlhoročného sporu. Očakávam, že vec opäť skončí na ústavnom súde.“

Naplnia sa podľa Vás očakávania hráčov na trhu, ktorí dlhodobo apelujú na odstránenie stop stavu a zásadné zmeny? Vidíte svetlo na konci tunela?

„Očakávania sú rôzne a novela zrejme nenaplní všetky. Osobne ma mrzí malá ambícia štátu vysloviť pri novelizácii zákona aj nejaké vízie do budúcnosti, napríklad konkrétne priority pri zvyšovaní OZE v energetickom mixe Slovenska. Do rúk exekutívy (ministerstva) sa síce vkladá nástroj v podobe výberových konaní na nové zdroje, ktorý by mohol urobiť poriadok v pripájaní nových zdrojov, ponecháva sa jej však absolútna autonómia pri určovaní priorít. To smrdí ďalším škandálom. Riziko vidím ešte v chýbajúcej notifikácii zákona na Komisii (z hľadiska štátnej pomoci).“

Dlhodobo sa venujete advokácii a právnemu poradenstvu v oblasti energetiky. Prečo práve tento sektor?

„Súčasnosť je náročná na špecializáciu a vysokú odbornosť. V praxi sa už dnes naozaj nedá sústrediť na príliš mnoho oblastí. Vždy som však chcel byť advokátom. Zameranie som si síce sám nevybral (prischlo mi životom), ale snažím sa aj v ňom presadzovať hodnoty, ktoré sú pre advokátov kľúčové. Ochrana ľudských práv a slobôd proti moci štátu. Advokát má slúžiť veci spravodlivosti a tým, ktorí ho poverili obhajobou a zastupovaním. A to platí aj v energetike.“

Zaujal Vás rozhovor? Všetko potrebné o schválenej novele zákona o podpore OZE a VÚ KVET sa dozviete na odbornom seminári, ktorý sa uskutoční 26. novembra 2018 v hoteli Holiday Inn v Bratislave. Prihláste sa!

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK