ACER: Regulátori žiadajú viac času na rozhodnutie o zmene výpočtu pre aktiváciu primárnej regulácie

4. 6. 2024

Národné regulačné úrady požiadali európsku agentúru ACER o dodatočný polrok na rozhodnutie o navrhovanej zmene výpočtu pre aktiváciu primárnej regulácie. Novú metodiku by privítalo 19 prevádzkovateľov prenosových sústav v EÚ.

Zdroj: Freepik

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) oznámila, že národné regulačné úrady krajín EÚ požadujú ďalších 6 mesiacov, aby mali dofstatok času prehodnotiť návrh skupiny 19 prevádzkovateľov prenosových sústav, ktorí sa zasadzujú úpravu výpočtu primárnej regulácie činného výkonu (frequency containment reserves - FCR).

Rozhodnutie agentúry ACER o tom, či vyhovie požiadavke, sa očakáva koncom júla tohto roku. V takom prípade by národné regulačné úrady mali čas na rozhodnutie do januára 2025.

Úlohou prevádzkovateľa prenosovej sústavy je zabezpečovať rovnováhu medzi výrobou a spotrebou, aby nedochádzalo k výpadkom a pomáhať udržiavať stabilitu na predpísaných technických hodnotách (50 Hz). Služba FCR je automatická s cieľom udržať prevádzkovú spoľahlivosť systému v synchrónnej oblasti a stabilizovať systémovú frekvenciu na rovnovážnej hodnote pri poruche rádovo v sekundách, ale bez toho, že by obnovila plánované výmeny činných výkonov medzi operátormi sústav.

Čo navrhujú európski TSOs

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať