ACER: Objem cezhraničných kapacít pre obchodovanie nie je dostatočný

9.2.2021

Na cezhraničných profiloch medzi ponukovými zónami v EÚ musí byť minimálne 70 % prenosovej kapacity rezervovanej pre voľné obchodovanie s elektrinou. Dodržanie tohto kritéria bude podľa štúdie agentúry ACER behom na dlhé trate. Mnohé európske krajiny vrátane Slovenska zatiaľ využívajú dočasné výnimky.

Zdroj: Freepik

Záväzok určuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou. Všetci prevádzkovatelia prenosových sústav v rámci členských krajín EÚ sú povinní splniť povinnosť najneskôr do roku 2025, hoci do účinnosti vstúpila už od roku 2020. Mnohí požiadali o výnimky a prechodné obdobia, ktoré schvaľujú národné regulačné úrady.

Monitoring pokroku v predmetnej oblasti skúma Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER). Prvá štúdia sa zameriava na prvý polrok 2020. Zo záverov vyplýva, že splnenie zámeru 70 % prenosovej kapacity bude náročné. Pre zvýšenie úrovne ponúkanej cezhraničnej kapacity odporúča ACER realizáciu viacerých opatrení, akými sú napríklad nákladovo efektívne investície do sústavy alebo rekonfigurácia ponukových zón.

Problematika regulácie obchodných zón je však vnímaná rozporuplne. Koncept minimálnej úrovne cezhraničnej kapacity, ktorá sa prideľuje trhu, vníma ako neadekvátnu Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO-E). Kritériá by sa podľa ENTSO-E mali určovať na základe ekonomickej a fyzikálnej analýzy alebo zohľadnenia regionálnych rozdielov.

Prevádzkovatelia prenosových sústav sú aktuálne schopní zabezpečiť iba čiastočné plnenie povinností, ktoré vyplávajú z nariadenia EÚ. Zmenu prinesie riešenie pre koordinovaný výpočet a prideľovanie prenosových kapacít, ktorý bude založený na fyzikálnych tokoch podľa metodiky sieťového predpisu CACM. Takáto je konečná méta projektu Core Flow Based Market Coupling. Ešte predtým však chce docieliť efektívnejšie plánovanie cezhraničných kapacít „Interim coupling“ alebo projekt DE-AT-PL- 4M MC, ktorý umožní postupný prechod z explicitnej alokácie kapacít, ktorá je založená na koordinovanej čistej prenosovej kapacite (NTC), k implicitnej alokácii vo vybraných ponukových zónach. Slovensko v obidvoch projektoch zastupujú Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) a spoločnosť OKTE. 

Od požiadavky 70 % dostupnej prenosovej kapacity sa môžu prevádzkovatelia prechodne odchýliť. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vlani po druhýkrát vyhovel žiadosti spoločnosti SEPS o udelenie predmetnej výnimky z nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou EÚ, ktoré určuje prevádzkovateľom  poskytovať aspoň 70 % prenosovej kapacity na cezhraničné obchodovanie. Výnimka ÚRSO sa vzťahuje na celý rok 2021. Podobnú výnimku udelil regulátor ERÚ aj českému prevádzkovateľovi sústavy, spoločnosti ČEPS. 

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK