22.6.2022 08:08

Od spustenia posledného kola projektu Zelená domácnostiam podľa nových podmienok sa zaregistrovalo vyše 11 600 žiadateľov. Zhotovitelia doteraz aktivovali 3 765 žiadostí v objeme vyše 6,5 mil. eur, pre ktoré budú vydané poukážky. Z vyčlenených prostriedkov vo výške 30 mil. eur je tak stále voľných 23 mil. eur

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) začiatkom júna zaviedla nové pravidlá pre projekt Zelená domácnostiam II. Záujemcovia o čerpanie príspevkov na tepelné čerpadlá, fotovoltické panely, slnečné kolektory aj kotly na biomasu si musia dať pozor na novinky v spôsobe registrácie. Kým doteraz im stačilo vyplniť registračné údaje, po novom obdržia registračný kód, ktorý si musia do 3 mesiacov uplatniť podpisom zmluvy s dodávateľom. 

„Je potrebné zdôrazniť, že prioritou je zabezpečiť stabilnú a plynulú podporu domácností tak, aby podnikatelia dokázali plánovať svoje kapacity,zdôraznil minister hospodárstva Richard Sulík. „Pri čerpaní podpory je nutné maximálne zohľadniť aj realizovateľnosť podpory. Trh reaguje rýchlo na aktuálnu situáciu a kapacity dostupných zariadení sa míňajú. Pomoc v energetickej kríze však nemusia predstavovať iba zariadenia pre využívanie OZE,“ doplnil. 

Pre uplatnenie vydaných poukážok v časovej lehote troch mesiacov sú podstatné dodacie lehoty niektorých technológií, či inštalačné lehoty zo strany zhotoviteľov. Aktuálny dopyt po riešeniach využívajúcich OZE vysoko prevyšujú inštalačné i dodávateľské možnosti v EÚ. 

„Ďalšie navýšenie finančných prostriedkov by preto v tomto momente značne zvýšilo riziko nedočerpania alokácie projektu Zelená domácnostiam a to z dôvodu aktuálne horšej dostupnosti zariadení na využívanie OZE, ale i kapacity zhotoviteľov, ktorí zabezpečujú inštaláciu zariadení. Riešenie vidíme vo vytváraní stabilného podnikateľského prostredia, ktoré umožní postupné zvyšovanie ich kapacít, nie v zaplavení trhu poukážkami, ktoré si domácnosti nebudú mať u koho uplatniť“, uviedol riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.