SIEA bude spolupracovať s ÚMS pri budovaní odborných kapacít v regiónoch

25.8.2023 13:43

SIEA podpísala s Úniou miest Slovenska memorandum o spolupráci budovaní odborných energetických kapacít v regionálnych centrách udržateľnej energetiky, ktoré agentúra plánuje otvoriť v rámci pripravovaného projektu Kapacity pre regióny.

Zdroj: sféra, a.s.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) podpísala s Úniou miest Slovenska (ÚMS) memorandum o spolupráci pri dekarbonizačnom procese v regiónoch Slovenska. „ÚMS je významným partnerom, pretože mestá majú zásadné možnosti ovplyvniť zvyšovanie energetickej sebestačnosti na svojom území. Zároveň sú zvyčajne schopné naštartovať pozitívne zmeny medzi prvými a inšpirovať aj ostatných. Regionálne centrá udržateľnej energetiky budú poskytovať odporúčania a sprístupnia samosprávam aj zistenia a závery z analytickej činnosti. Naším spoločným zámerom je podporovať prenos dobrej energetickej praxe a skúseností,“ zdôraznil generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Hlavnými formami spolupráce budú konzultácie, pracovné stretnutia, zdieľanie informácií a poskytovanie podnetov, pripomienok a odporúčaní. Činnosť 23 regionálnych centier udržateľnej energetiky bude financovaná z európskych a štátnych zdrojov z programu Slovensko prostredníctvom národného projektu Kapacity pre regióny, ktorý SIEA pripravuje.

„Členské mestá ÚMS budú, s našou podporou, poskytovať regionálnym centrám udržateľnej energetiky informácie potrebné k analytickej práci a súčinnosť pri príprave a prijímaní koncepčných dokumentov. Hlavnými formami našej spolupráce sú konzultácie, pracovné stretnutia, zdieľanie informácií a poskytovanie podnetov, pripomienok a odporúčaní,“ uviedla výkonná viceprezidentka ÚMS Jana Červenáková.

Národný projekt Kapacity pre regióny má poskytnúť základy pre rozvoj kvalitnej a systematickej regionálnej energetickej a klimatickej politiky. O to, aby mali RCUE k dispozícii spoľahlivú odbornú podporu, mohli využívať spoločný informačný systém a navzájom pružne komunikovali, sa postará sieť 8 krajských energetických centier SIEA.