MH SR opäť zvýšilo inštalovaný výkon pre lokálne zdroje

29.6.2022 12:05

Zdroj: MH SR
Rezort hospodárstva od 30. júna 2022 opäť zvyšuje limit výkonu pre lokálne zdroje. U spoločnosti Západoslovenská distribučná (ZSD) a Východoslovenská distribučná (VSD) sa limit zvyšuje o 20 MW, v prípade Stredoslovenskej distribučnej (SSD), kde je záujem o inštalácie na Slovensku najvyšší, o 30 MW.

Zdroj: Freepik

Ministerstvo hospodárstva (MH SR) každoročne, najneskôr do 30. júna 2021, zverejňuje maximálny objem inštalovaného výkonu, ktorý je možné v ďalšom roku pripojiť do sústavy pre nové zariadenia na výrobu elektriny z OZE a VÚ KVET s nárokom na podporu doplatkom, rovnako aj pre nedotované lokálne zdroje a pre miestne distribučné sústavy (MDS).

Na základe pokračujúceho záujmu o inštalácie lokálnych zdrojov MH SR opätovne zvyšuje výkon lokálnych zdrojov, ktorý je možné ešte v tomto roku pripojiť do sústavy o dodatočných 70 MW. Rezort mohol k tomuto kroku pristúpiť vďaka zmene legislatívy platnej od 1. apríla, ktorá mu dala novú kompetenciu zvýšiť inštalovaný výkon v priebehu kalendárneho roka.

 „Zvýšenie odráža doterajší záujem o výstavbu lokálnych zdrojov podľa distribučných území a najviac inštalovaného výkonu vo výške 30 MW je opätovne alokovaných pre spoločnosť SSD, kde už bol dosiaľ pridelený limit vyčerpaný,“ uviedol štátny tajomník Karol Galek.

Prvé zvýšenie výkonu pre lokálne zdroje o dodatočných 60 MW bolo oznámené ešte v apríli. Po aktuálnom zvýšení bude v roku 2022 možné pripojiť do sústav dokopy 169 MW lokálnych zdrojov (+ 20 MW v rámci MDS). Ak k tomu prirátame aj nový stanovený limit pre rok 2023, v priebehu týchto dvoch rokov bude možné inštalovať v lokálnych zdrojoch celkom 279 MW.

Zároveň MH SR oznámilo limity pre zariadenia s právom na doplatok a pre lokálne zdroje pre rok 2023 - kumulatívne vo výške 123 MW. Platiť budú dve zmeny - výkon zdrojov v miestnych distribučných sústavách sa bude započítavať do výkonu príslušnej regionálnej distribučnej sústavy. Druhou odlišnosťou je, že tohtoročný nevyužitý inštalovaný výkon sa pripočíta k tomu budúcoročnému pre danú regionálnu distribučnú sústavu a daný typ zdroja.