Zelená domácnostiam bude pokračovať. Chystá sa niekoľko zmien

13.6.2018

Zdroj: Freepik

Koniec uprednostňovania zariadení s akumuláciou, nižší príspevok na jednotku výkonu i zásobník projektov by mali prispieť k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu poskytovaniu príspevku na domáce inštalácie zariadení využívajúcich obnoviteľný zdroj energie.

Dotačný program, vďaka ktorému sa už podporilo viac než 15 tisíc zariadení vyrábajúcich zelenú elektrinu alebo teplo, pretrvá aj do budúcna. Koncom mája schválil tento zámer Monitorovací výbor Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP), prostredníctvom ktorého sa na poukážky poskytujú peniaze z eurofondov.

Záujem o dotáciu, ktorou sa prepláca maximálne polovica oprávnených nákladov, stále pretrváva, hoci nie je tak dramatický ako na začiatku. Pilotná fáza programu začala v decembri 2015 a do konca tohto roka je naň vyčlenená suma 45 miliónov eur. Obdobný objem peňazí by mal byť k dispozícii aj v ďalších rokoch. Konkrétne suma 48 miliónov by sa mala vyčerpať do konca roka 2023, kedy je termín úplného vyčerpania fondov z programovacieho obdobia 2014 – 2020.

Štátna agentúra SIEA, ktorá má projekt na starosti, pripravuje detaily ďalšieho fungovania programu. Avšak presnejšiu koncepciu predstavia až v priebehu niekoľkých týždňov. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) už potvrdilo niekoľko zmien. V utorok 12. júna predložil envirorezort do skráteného pripomienkovacieho procesu návrh úprav OP KŽP. 

Nižší príspevok na výkon

Z dokumentu vyplýva, že sa odstráni uprednostňovanie podpory pre systémy s akumuláciou elektriny. V snahe získať poukážku za každú cenu totiž domácnosti podľa ministerstva žiadali príspevok na systém s akumuláciou elektriny. Vzhľadom na kapacitu batérie to ale nebolo vždy efektívne riešenie. „Podporovaním lacnejších zariadení na výrobu elektriny (t. j. bez systému akumulácie) bude podporených viac domácností s vyšším celkovým inštalovaným výkonom,“ uviedlo MŽP.

Taktiež sa odstráni ustanovená dĺžka návratnosti investovaných financií, ktorá sa podľa doterajších pravidiel mala pohybovať okolo 7 až 10 rokov. Podľa ministerstva sa to dotkne napríklad fotovoltických panelov. „Cieľom tejto zmeny je zníženie finančného príspevku na jednotku výkonu (€/kW) tak, že návratnosť vložených finančných prostriedkov pri investične náročnejších zariadeniach bude väčšia ako 10 rokov,“ uvádza sa v návrhu zmeny OP KŽP.

Zásobník

Od budúceho roka by mal popri pravidelne vyhlasovaných kolách existovať aj zásobník nezrealizovaných žiadostí, čím sa má predovšetkým odbúrať súčasný stres pre domácnosti a tiež nápor na informačný systém, keďže žiadosti sa podávajú v presne stanovený čas vyhlásenia kola.

Záujemcovia by tiež mali mať možnosť upraviť niektoré údaje v žiadosti, napr. typ zariadenia, avšak s rizikom, že sa posunú na koniec zoznamu.

Tieto zamýšľané zmeny dlhodobo presadzovala napríklad asociácia SAPI.

Plynári vs. biomasa

V rámci nových pravidiel si SPP-Distribúcia presadila ešte väčšie sprísnenie podmienok pri kotloch na biomasu. Budú totiž musieť nahradiť kotol na „tuhé“ fosílne palivá. Distribútor plynu to odôvodnil zhoršením kvality ovzdušia na Slovensku, ktorého hlavnou príčinou majú byť emisie tuhých znečisťujúcich látok PM10 a PM2,5 vznikajúce pri vykurovaní biomasou.

Ďalšia požiadavka o zavedení všeobecného pravidla zákazu podpory projektov, pri ktorých by došlo k zvýšeniu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia v porovnaní so súčasným stavom v predmetnej lokalite do programového dokumentu im ale neprešla. Podľa MŽP by sa tým prenášala na potenciálneho prijímateľa dotácie zodpovednosť za zabezpečenie, resp. zachovanie kvality ovzdušia, ktoré môže byť zhoršené vplyvom iných zdrojov v jeho okolí, na ktoré nemá dosah.

Vietor fúka do stratena

Údaje zverejnené agentúrou SIEA ukazujú, že spomedzi rôznych druhov podporovaných zariadení, majú domácnosti najväčší záujem o slnečné kolektory a tepelné čerpadlá. Ľudia žijúci v rodinných domoch si tiež môžu zo slnka vyrábať elektrinu.

V programových dokumentoch sa naďalej spomína aj podpora pre veterné turbíny do 10 kW. Zdá sa však, že zostanú stále len na papieri.

Nutné je totiž získať stavebné povolenie, prejsť procesom posúdenia vplyvu na životné prostredie a v legislatíve upraviť požiadavky na odbornú spôsobilosť inštalatérov. Hoci je aktuálne v legislatívnom procese návrh novely zákona o OZE, ministerstvo hospodárstva zmeny v tejto oblasti nepredložilo.

V zozname oprávnených zariadení figuruje len jediný druh zariadenia využívajúceho vietor, chýba teda aj transparentná konkurencia. Navyše tento sektor, na rozdiel od fotovoltikov, nemá na Slovensku ani silnú lobistickú organizáciu.

Zmeny v IS aj ochrane osobných údajov

Spusteniu novej, upravenej etapy programu od roku 2019 by ešte malo predchádzať verejné obstarávanie na nový informačný systém.

Od konca mája platí nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý musí SIEA implementovať do svojich postupov. Napokon, všetky zmluvy o preplácaní poukážok zhotoviteľom aj zmluvy o poskytnutí príspevku domácnostiam sa aktuálne zverejňujú v centrálnom registri.

Envirorezort predloží do konca júna 2018 predmetný návrh zmeny OP KŽP na schválenie  Európskej komisii. V prípade námietok ho ešte môže upraviť s tým, že schválený by mal byť do konca tohto roka. 

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK