Zákon o energetickej hospodárnosti budov spozná elektromobilitu. Čo ďalšie sa zmení?

11.4.2019

Novým a významne obnoveným budovám pribudne od roku 2025 povinnosť postaviť nabíjaciu stanicu pre elektrické vozidlá. Koľko to bude stáť a ako to ovplyvní bytovky na slovenských sídliskách? Do zákona sa majú zaviesť nové pojmy ako systém automatizácie a riadenia budovy, chýba však používanie schémy pre indikátor inteligentnej pripravenosti budov. 

Zdroj: EC - Audiovisual Service

Slovenská legislatíva musí flexibilne reagovať na všetky zmeny na úrovni EÚ. V súčasnosti sa rozbieha rozsiahly proces transpozície smernice o energetickej hospodárnosti budov (2010/31/EÚ) a smernice o energetickej efektívnosti (2012/27/EÚ), ktoré boli prijaté v závere minulého roka. Ministerstvo dopravy a výstavby SR už pripravilo návrh novely zákona o energetickej hospodárnosti budov (č. 555/2005), ktorého znenie máme k dispozícii. Ak navrhovaný zákon prejde legislatívnym procesom, účinnosť nadobudne 10. marca 2020. To je termín, do ktorého musia členské štáty EÚ transponovať európsku smernicu 2018/884.

Lavína veľkých i malých zmien v domácej energetickej legislatíve, ktorú zohľadňujú zmeny oboch smerníc, bola aj predmetom diskusie vlaňajšieho stretnutia platformy ENERGOKLUB®.

Rozšírené opatrenia pre energetickú hospodárnosť

Novela z dielne rezortu dopravy prináša viacero noviniek. Spresňuje napríklad definíciu technického systému budovy. Pod týmto pojmom sa rozumejú technické zariadenia budovy na vykurovanie, chladenie a vetranie, na prípravu teplej vody, ale aj na automatizáciu alebo výrobu elektriny vrátane systémov, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie. Smernica už všetky spomenuté systémy považuje za štandardné vybavenie nových, ako aj existujúcich budov po ich významnej obnove v horizonte najbližších rokov (už do roku 2030).

Významná obnova je definovaná ako obnova technického systému budovy, ktorej investičné náklady sú vyššie ako 50 % investičných nákladov na obstarávanie nového porovnateľného zariadenia budovy. 

Opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov sa rozšírili o systém automatizácie a riadenia prevádzky budovy. Ten sa má stať novým štandardom pre nové budovy, resp. budovy po významnej obnove.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK