V Snine plánujú novú elektráreň na odpad a biomasu

26.11.2018

Už budúci rok by sa mal v priemyselnom parku v Snine postaviť nový kogeneračný zdroj na výrobu elektriny a tepla z druhotných tuhých palív a z drevnej štiepky. Investíciu odhadli na 6 miliónov eur.

Zdroj: Freepik

Na severovýchode Slovenska by sa mala vybudovať nová elektráreň. Slúžiť bude pre kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla termochemickým splyňovaním drevnej štiepky a tuhých druhotných palív. Prevádzka s elektrickým výkonom 3x1 MW a zároveň tepelným výkonom 3x1,5 MW chcú postaviť v Snine, v areáli niekdajšieho podniku Vihorlat.

S výstavbou novej kogeneračnej elektrárne sa má začať už v januári 2019 a prevádzka by sa mohla spustiť ešte do konca budúceho roka. Životnosť inštalovaného technologického zariadenia sa predpokladá na 15 rokov.

Investor odhadol náklady na výstavbu vrátane technologického a ostatného vybavenia na približne 6 miliónov eur. V elektrárni by malo byť zamestnaných len asi 12 ľudí, z toho 10 bude potrebných pre operátorské práce, správu a údržbu zdroja, zvyšok na administratívu.

Výrobná technológia

„Proces výroby sa uskutočňuje v splyňovacom reaktore termochemickým splyňovaním vstupov a následným spaľovaním vzniknutého plynu pomocou kogeneračných jednotiek, kde sa vyrába elektrická energia generátorom poháňaným piestovým spaľovací motorom. Točivá mechanická energia piestového spaľovacieho motora sa transformuje generátorom na elektrickú energiu, ktorá sa bude dodávať do siete VSD, a. s. Zo spalinového systému KGJ a chladiaceho okruhu KGJ sa odoberá teplo, ktoré bude ďalej využité pre sušenie štiepky a pre dodávku spoločnosti Energy Snina,“ uvádza sa v zámere, ktorý bol predložený na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Spotreba vstupných surovín pre plánované 2 technologické linky bude podľa investora predstavovať 24 000 ton odpadu ročne. Tým sa má znížiť vývoz odpadu na skládku. V prípade potreby by sa mohla použiť aj drevná štiepka vrátane všetkých jej produktov spracovania alebo slama.

Vyrobené teplo má slúžiť hlavne na využitie v sušiarni samotnej drevnej štiepky ako vstupnej suroviny. Jedna kogeneračná jednotka by mala byť schopná vyrobiť maximálne 11,3 GWh využiteľného tepla za rok.

Očakáva sa, že elektráreň bude v prevádzke asi 8000 hodín za rok. Zvyšný čas v trvaní asi 32 dní je vyhradených na údržbu a opravy zariadení.

Dotovaná výroba

Investorom projektu je spoločnosť GREEN POWER SV so sídlom v Košiciach. Za posledné dva roky nevykázala žiadne tržby ani zamestnancov. Vlani firma zaznamenala hospodársku stratu cez 255 tisíc eur a krátkodobé záväzky vo výške takmer 3,2 milióna eur.

Investor vo svojom zámere zdôrazňuje, že splyňovanie sa podľa zákona o podpore OZE a VÚ KVET považuje za technológiu využívajúcu obnoviteľný nefosílny zdroj energie. Pri splyňovaní odpadu aj biomasy teda vzniká právo na finančnú dotáciu.

Podľa aktuálneho znenia cenovej vyhlášky ÚRSO by mal výrobca plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy v splyňovacom generátore nárok na výkupnú cenu vo výške 84,72 €/MWh. Pri výrobe plynu technológiou termochemického splyňovania odpadu v splyňovacom generátore alebo termickým štiepením odpadu je v súčasnosti pevná výkupná cena stanovená na 73,75 €/MWh.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK