V obci na Považí rozbehli energetické spoločenstvo

31. 5. 2024

Obec ako energetické spoločenstvo? V Modrovke v Trenčianskom kraji sa pustili do unikátneho projektu. Zelená elektrina vyrobená z fotovoltických panelov, ktoré sú umiestnené na streche materskej školy, sa spotrebúva v obecných budovách. Časť sa využíva na  plnenie vodojemov alebo na verejné osvetlenie. Prípadné prebytky elektriny sa ukladajú v batériovom systéme a efektívne využívajú v inom čase.

Zdroj: Freepik

Komunitná energetika v Európe je aktuálne na vzostupe. Zdieľanie elektriny môže prispievať k energetickej nezávislosti a širšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Hoci Slovensko zatiaľ nie je plnohodnotnou súčasťou tohto trendu, prvé pokusy už môžeme sledovať aj tu. Zadefinovanie nových účastníkov trhu, vrátane energetického spoločenstva alebo komunity vyrábajúcej energiu z OZE, sa už v roku 2022 dostalo do primárnej legislatívy transpozíciou zimného balíka EÚ, konkrétne zákona o energetike (251/2012 Z. z.).

Základným kritériom pre tento typ subjektov je, že ich činnosti nie sú vykonávané za účelom zisku. Na základe legislatívy získal nové kompetencie aj ÚRSO, ktorý vydáva osvedčenia pre energetické spoločenstvá a komunity vyrábajúce energiu z OZE za predpokladu, že právnické osoby, ktoré o takéto osvedčenie požiadali, splnia všetky stanovené podmienky.

V kontexte zdieľania elektriny v rámci energetického spoločenstva sa považuje za kľúčové funkčné Energetické dátové centrum. Projekt by mal slúžiť na zúčtovanie a rozdeľovanie vyrobeného množstva elektriny medzi členov komunity. Do plnohodnotnej funkčnosti by malo EDC vstúpiť od 1. júla 2024.  Dodávatelia elektriny si v rámci systému EDC nemôžu založiť energetické spoločenstvo. To však niektorých z nich neodradilo od rozvoja komunitnej energetiky. Zákazníkom začali ponúkať vlastné inovatívne produkty. Odberatelia však musia byť súčasťou jednej bilančnej skupiny u konkrétneho dodávateľa.     

Vlani v lete vydal ÚRSO prvé osvedčenie pre subjekt s príznačným názvom "Prvé Energetické Spoločenstvo na Slovensku". Nachádza sa v Prešove a dlho bolo jediné svojho druhu.

Podmienky stanovené legislatívou však prednedávnom splnil aj subjekt "Obecné Obnoviteľné Zdroje". Spoločenstvo sa nachádza v obci Modranka v okrese Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji. Členmi sú samotná obec, ktorá spravuje obecný úrad, materskú školu a verejné osvetlenie, obecná vodárenská spoločnosť, obyvatelia obce a správca spoločenstva. 

Zdroj: Obec Modrovka

Získanie osvedčenia pre energetické spoločenstvo zabezpečoval jeho správca. Celý proces trval približne tri mesiace, aj vzhľadom na to, že ide stále o novú aktivitu na trhu. O tom, ako postupovala obec pri založení energetického spoločenstva sme sa zhovárali so  starostom Vladimírom Balajom. Na začiatku procesu bol vstupný audit, ktorý vypracoval správca. Posúdil v ňom energetické správanie vybraných členov spoločenstva a zároveň spracoval zámer výstavby fotovoltickej elektrárne s inštalovaným výkonom 10 kW, ktorá sa nachádza na streche materskej školy. Súčasťou systému je batériové úložisko s kapacitou 5 kWh.

Efektívny nákup energií pre členov spoločenstva

Starosta obce priznal, že v minulom roku prakticky zamrzol investičný rozvoj obce z dôvodu vysokých cien elektriny, ktoré pretrvávali na veľkoobchodnom trhu. „Našťastie slnko neprestalo svietiť a dnes vďaka energetickému spoločenstvu sa stávame takmer sebestačnými. Vyrobenú elektrinu spotrebujeme v materskej škôlke, obecnom úrade, kultúrnom dome, verejnom osvetlení. V správnom čase, keď sú ceny na trhu najnižšie ju vieme zo siete uložiť do batérie,“ vysvetlil Vladimír Balaj pre portál energoklub.sk.

Zdroj: Obec Modrovka

Virtuálnu batériu zabezpečuje dodávateľ, spoločnosť Magna Energia, ktorý za spoločenstvo aj prevzal zodpovednosť za odchýlku. Zdieľanie elektriny medzi jednotlivými členmi zabezpečuje správca, spoločnosť ECOMUNITA MAGNA, ktorý na mesačnej báze spracováva rozúčtovanie nákladov a výnosov. Zúčtovacia cena je stanovená tak, aby spoločenstvo mohlo splácať samotnú investíciu, na ktorú zabezpečil finančné prostriedky správca. Jej výška je odvodená od regulovaných cien elektriny pre domácnosti, ktoré každoročne stanovuje ÚRSO.

„Problém zúčtovania vzťahov vo vnútri energetického spoločenstva rieši správca, ktorý v spolupráci s dodávateľom má dostatočnú kvalitu dát a garantuje ich spracovanie. Zámerom je vždy zostať neziskovou organizáciou napĺňajúcou ciele a potreby členov spoločenstva.“ 

„Vieme pokryť dokonca aj časť spotreby obecnej vodohospodárskej spoločnosti, ktorá čerpá vodu do obecných vodojemov. A čo je obrovská výhoda, tak vieme vyrobenú elektrinu ponúknuť aj samotným občanom našej obce cez virtuálnu batériu za zvýhodnenú cenu. Taktiež všetci členovia spoločenstva vedia prispievať svojou výrobou a tak pomáhať našej obci. Najviac ma však teší z celého riešenia, je  že počas leta keď je škôlka zatvorená tak vyrobenú elektrinu poskytneme na naplnenie vodojemov počas horúcich dní. Aj časť  spotreby verejného osvetlenia je z fotovoltiky, ktorá cez deň nabije zatiaľ 5 kW batériu,“ povedal Vladimír Balaj a priblížil plány rozvoja spoločenstva do budúcnosti. „Plánujeme naše spoločenstvo rozšíriť na úroveň mikroregiónu a vzájomnou synergiou čerpať ďalšie výhody.“

Zdroj: Obec Modrovka

Na fotografii starosta obce Vladimír Balaj. 

Príbeh energetického spoločenstva v obci Modranka ukazuje, že rozvoj komunitnej energetiky je možný aj bez systému EDC.  „Do systému EDC sa zrejme v najbližšej dobe nezapojíme, lebo aktivity zdieľania a virtuálnej batérie nám zabezpečuje náš dodávateľ. V EDC zatiaľ funguje iba zdieľanie, t.j. využitie prebytkov elektriny v reálnom čase, avšak v inom mieste spotreby. Virtuálnu batériu, teda využitie prebytkov z výroby v inom čase, však EDC neposkytuje a zrejme ani poskytovať nebude,“ uzavrel starosta obce Vladimír Balaj.  

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať