Štátom vytendrovaný výkupca elektriny z OZE má súpera

28.10.2019

Nový výkupca elektriny z OZE a KVET, štátny Slovenský plynárenský priemysel, má dva mesiace na zvládnutie procesov. S vlastnou ponukou služieb však prišla spoločnosť MAGNA ENERGIA, ktorá svoje obavy premenila na novú príležitosť.

Zdroj: Freepik

Ubehlo už niekoľko dní odkedy ministerstvo hospodárstva oznámilo víťaza aukcie na povinného výkupcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla. Stal sa ním Slovenský plynárenský priemysel (SPP), ktorý bude pôsobiť na celom území Slovenska.

SPP informoval, že nová úloha zapadá do kontextu dlhodobej vízie SPP aj ako poskytovateľa „zelenej energie“ na trhu. „Úspechom v aukcii na výkupcu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a zdrojov kombinovanej energie a tepla sa SPP stáva významným hráčom nielen na poli obchodovania s plynom a s elektrickou energiou, ale aj na poli obchodovania so zelenou energiou,“ uviedol SPP v tlačovej správe.

Doterajší systém výkupu prostredníctvom obchodníkov prepojených na troch regionálnych prevádzkovateľov distribučných sústav (PDS) sa má administratívne zjednodušiť. Samotné zúčtovanie podpory elektriny z OZE a KVET preberie od budúceho roka spoločnosť OKTE, ktorá už výrobcom sprístupnila aj nový modul informačného systému.

Výkup a prevzatie zodpovednosti za odchýlku

Ministerstvo vybralo výkupcu na základe jednokolovej aukcie s jediným hodnotiacim kritériom, ktorým bola výška požadovanej úhrady za činnosť výkupcu elektriny. Tá bola navyše ešte ohraničená stropom 2,50 €/MWh.

Okrem výkupu elektriny zároveň SPP preberie na seba zodpovednosť za odchýlky v sústave za menších výrobcov, ktorí majú právo na takúto podporu. Podľa súčasnej legislatívy sa jednak zachovali podmienky pre výkup a prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre výrobcov, ktorí naň mali právo aj doteraz, avšak v prípade nových producentov sa týka len zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 250 kW vrátane. Vyňaté z nej navyše boli u nás najpočetnejšie fotovoltické zdroje.

Odhady a realita

Indikatívne množstvo dodanej elektriny, na ktoré sa vzťahuje právo na prevzatie zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny v jednotlivých súťažených územiach pre rok 2020, odhadlo ministerstvo na 1172 GWh.

Právo na podporu výkupom má mať v roku 2020 dohromady 2176 odovzdávacích miest na Slovensku, z toho 1820 vyrába elektrinu zo slnka, 201 z vody, 1 z vetra a 154 v spaľovacích zariadeniach.

Právo na prevzatie zodpovednosti za odchýlku má mať budúci rok celkovo 2142 odovzdávacích miest na Slovensku. Z nich až 661 odovzdávacích miest spĺňajú definíciu malého zdroja do 10 kW.

Avšak skutočné objemy zariadení v systéme povinného výkupu ministerstvo v čase vyhlásenia výzvy nepoznalo, keďže nie všetci výrobcovia svoje práva využívali. Napríklad aj najväčší domáci výrobca elektriny, Slovenské elektrárne, už stihol elektrinu, ktorú budúci rok vyrobí z OZE, umiestniť na trhu a predať mimo systému povinného výkupu.

Alternatívny výkup a iné benefity

Do aukcie sa podľa našich informácií prihlásilo sedem záujemcov vrátane troch doterajších výkupcov tejto elektriny. Jedným zo záujemcov o povinný výkup bol aj alternatívny dodávateľ spoločnosť MAGNA ENERGIA, ktorá po oznámení výsledku aukcie ohlásila vlastnú ponuku pre výrobcov obnoviteľnej energie.

Cieli v nej na producentov, ktorí nevyužívajú výkup cez vybraného povinného výkupcu. Generálneho riaditeľa spoločnosti Martina Ondka sme sa opýtali na detaily ich novej ponuky a aj na to, prečo napokon odstúpili z aukcie, do ktorej sa sami dobrovoľne prihlásili.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK