Šéf Nano Energies Slovensko: Nezávislého agregátora flexibility považujem za lepšie riešenie pre trh

24.2.2021

O možnosti flexibilného riadenia výroby a spotreby elektriny sa aj u nás začína zaujímať čoraz viac podnikov. Spoločnosť Nano Energies, ktorá si nedávno otvorila pobočku na Slovensku, momentálne funguje ako agregátor flexibility na spotových trhoch, no do budúcnosti má ambíciu poskytovať flexibilitu aj pre podporné služby.

Zdroj: SFÉRA, a.s.

Česká skupina Nano Energies pôsobí na Slovensku od roku 2017. Prostredníctvom svojej dcéry Nano Energie Trading obchoduje na krátkodobom trhu s elektrinou, ktorý prevádzkuje OKTE. Nové ambície na slovenskom trhu majú reprezentovať aktivity Nano Energies Slovensko, ktorá má od roku 2021 trvalé zastúpenie v Bratislave. „Na Slovensku vidíme dlhodobo nevyužitý potenciál u zákazníkov, ktorí majú možnosť zhodnotiť svoj biznis vďaka schopnosti flexibilne v čase upravovať výrobu a spotrebu,“ vysvetlil pre portál energoklub.sk riaditeľ spoločnosti Ján Mišovič. „Máme ambíciu na základe našich skúseností stať sa agregátorom flexibility a poskytovateľom podporných služieb aj pre spoločnosť SEPS.“

Zmyslom agregátora flexibility je optimalizovať toky energie. Zjednodušene, spotreba a výroba je na základe analýzy upravovaná tak, aby zákazník vyrábal elektrinu, keď je najdrahšia, a spotrebovával, keď je, naopak najlacnejšia. „Flexibilné riadenie spotreby alebo výroby umožňuje naším klientom, aby profitovali z krátkodobých rozdielov cien elektriny.“

Kto môže profitovať z agregácie flexibility? 

Portfólio zákazníkov schopných poskytnúť flexibilitu je široké. „Potrebujeme pochopiť prevádzku klienta a následne vieme identifikovať potenciál, ktorý spoločne vieme dosiahnuť.“

Typologicky však existujú podniky, ktoré majú z pohľadu optimalizácie prevádzkových nákladov výhodnejšie predpoklady. Za také môžeme považovať napríklad kogeneračné jednotky v teplárňach s akumulačnými nádržami na teplú vodu. „Ďalej sú to mraziarne, kde prípadné krátkodobé zastavenie mrazenia nemá dopady na kvalitu produktov, potom sú to zákazníci s elektrokotlami, kde veľmi jednoducho viete ovládať jeho nabíjanie a vybíjanie, môžu to byť batériové úložiská, ako aj klienti so skleníkmi, kde pomocou kogeneračných jednotiek vyrábajú teplo a elektrickú energiu pre vlastnú spotrebu.“

Inteligentné riadenie spotreby a výroby bolo donedávna dominantnou prevažne veľkých priemyselných hráčov. „Zmeny, ktoré sa dejú, otvárajú dvere aj pre menšie subjekty, ktoré ale nemajú prostriedky a know-how ako využiť túto príležitosť.“ Prínosy novej energetiky je podľa neho možné sprostredkovať už aj menším subjektom. „Reálne sa dnes dá trhovo uplatniť flexibilita od 100 kW a vyššie. Už dnes ale participujeme aj na projekte, ktorý analyzuje potenciál mikrokogenerácie v Česku s agregáciou pre podporné služby v spolupráci so švajčiarskou Lucerne University of Applied Sience, lebo veríme, že bude dávať zmysel uplatňovať flexibilitu aj v jednotkách kW. Dnes je to ale nerentabilné,“ podotkol Mišovič. 

Benefitom pre podnik môže byť garantovaná úspora bez toho, že by bola akýmkoľvek spôsobom ovplyvnená jeho prevádzka. „Výška úspory závisí od rozsahu poskytnutej flexibility. Úspora sa typicky pohybuje v rozmedzí 7 - 10 % z celkových nákladov na silovú časť elektrickej energie v prípade spotreby. V prípade výrobných zariadení sa jedná o dodatočný výnos vo výške 7 - 10 % z vyrobenej elektriny,“ poznamenal Mišovič. „U výrobcov elektriny sa dodatočné výnosy z vyrobenej elektriny dosahujú jednoduchšie, pretože sú schopní upravovať celý dostupný výkon v závislosti na aktuálnych cenách elektriny,“ zdôraznil.

Preferencia nezávislého agregátora flexibility

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK