Rezort hospodárstva ukázal, ako SPP v roku 2023 prerozdelí dodávateľom lacnú elektrinu pre domácnosti

16. 11. 2022

Cena silovej zložky elektriny pre domácnosti v budúcom roku bude na úrovni 67,32 EUR za megawatthodinu. Vláda zároveň schválila materiál vo VHZ s podrobnosťami mechanizmu, na základe ktorého bude štátny SPP distribuovať vyčlenený objem elektriny, ktorý vyrobili Slovenské elektrárne, oprávneným dodávateľom.

Domácnosti boli dlhé mesiace ubezpečované, že napriek vývoju na trhoch budú v roku 2023 získavať elektrinu za zvýhodnenú cenu. Na základe memoranda o porozumení z februára tohto roku, ktorého signatármi boli Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a rezort financií spoločne so spoločnosťou Slovak Power Holding, majú Slovenské elektrárne vyčleniť pre domácnosti 6,15 TWh silovej elektriny v nákupnej cene na úrovni 61,2 EUR/MWh.

Rovnako bolo odbornej verejnosti už dlhodobo známe, že dodávku elektriny za zvýhodnenú cenu bude pre domácnosti zabezpečovať spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Štátny podnik bude v štruktúre celého riešenia vystupovať ako agent, ktorý z elektriny v produkte „baseload“ na vlastné náklady vytvorí tzv. „diagram“ alebo pásmo elektriny, ktoré bude zodpovedať reálnej krivke dodávky elektriny domácnostiam.

Detaily o tom, ako sa elektrina dostane ku koncovým odberateľom, ale dosiaľ neboli známe.

Na požehnanie Bruselu sa stále čaká

Európska komisia (EK) stále neodsúhlasila návrh implementačnej zmluvy medzi štátom, Slovenskými elektrárňami a spoločnosťou SPP, o ktorej podmienkach subjekty rokovali niekoľko mesiacov. Stať by sa tak mala až ku koncu roka, no vláda napriek tomu v stredu (16. 11. 2022) pristúpila k schváleniu všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v SR.

S takýmto postupom mal údajne súhlasiť Brusel. „EK po sérii rokovaní v zásade súhlasila s predložením tohto materiálu na schválenie vládou SR s tým, že po vykonaní požadovaných zmien v zmluve nebude predkladané riešenie zahŕňať prvok štátnej pomoci, a tak bude z pohľadu z pohľadu EK prijateľné. Toto bude potvrdené v tzv. „comfort letter“, teda vo formálnom liste, ktorý EK zašle MH SR,“ uvádza sa v materiáli rezortu hospodárstva.

Vláda zároveň na dnešné rokovanie vlády predložila aj druhý materiál vo VHZ, ktorým prináša ďalšie detaily mechanizmu, akým sa elektrina dostane ku koncovým odberateľom.

Ďalší postup, úloha SPP a štátu

SPP prerozdelí elektrinu oprávneným dodávateľom za cenu zvýšenú o koeficient (Kt), ktorý je v cenovej vyhláške ÚRSO o elektroenergetike stanovený na úroveň 10%. Výsledná cena za dodávku elektriny pre oprávnených dodávateľov tak bude na úrovni 67,3285 EUR/MWh. Za oprávneného dodávateľa sa bude považovať aj dodávateľ v miestnej distribučnej sústave (MDS), ktorý nie je subjektom zúčtovania a preniesol odchýlku na iného účastníka trhu.

„Títo dodávatelia budú v zmysle návrhu povinní dodávať domácnostiam dodať silovú energiu za maximálnu cenu 75,53 EUR za MWh (vrátane nákladov na tvorbu diagramu a odchýlky, bez primeraného zisku),“ uvádza sa v analýze vládneho materiálu. Týmto opatrením bude podľa MH SR limitovaný nárast ceny silovej elektriny pre domácnosti v roku 2023 na maximálne 2,21 EUR/MWh.

Vládny materiál stanovuje detailný postup, ktorým štátny SPP stanoví objem elektriny pre jednotlivých dodávateľov. Spoločnosť OKTE najprv vykoná prepočet podielu jednotlivých dodávateľov na trhu podľa stavu z konca septembra 2022. Organizátor krátkodobého trhu potom stanoví výsledné množstvo elektriny ako pomernú časť pre každého dodávateľa z celkového objemu 6,15 TWh a každého z nich, vrátane spoločnosti SPP, o tom informuje.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať