Regulátor mení cenovú vyhlášku v elektrine. Návrh koliduje s pravidlami EÚ

26.3.2019

Regulačný úrad aktuálne pripomienkuje novelu cenovej vyhlášky v elektroenergetike, v rámci ktorej chce upraviť individuálne sadzby taríf pre štyri firmy. Návrh však môže naraziť na európske a slovenské pravidlá o štátnej pomoci.

Zdroj: Freepik

Minuloročná novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov a kogenerácie umožnila zaviesť nový systém kompenzácií nákladov na podporu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) pre časť priemyselných podnikov, ktoré patria do odvetví s vysokou elektroenergetickou náročnosťou a vysoké náklady na OZE by ich mohli znevýhodniť v rámci medzinárodnej konkurencie.

Okrem toho by však pre zopár firiem mal naďalej platiť separátny systém individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému (TPS) a tarify za systémové služby (TSS). Už dnes majú firmy Duslo, Fortischem, OFZ a Slovalco 95-percentnú zľavu z týchto taríf. Zatiaľ čo všetci ostatní odberatelia na TPS a TSS prispejú tento rok sumou takmer 32 eur za každú megawatthodinu spotrebovanej elektriny, štvorica vyvolených len necelých 1,6 €/MWh. Túto výhodu by si mali ponechať aj do budúcna.

Kompenzácie z ministerstva hospodárstva

Nový ministerský systém vychádza z európskych pravidiel o štátnej pomoci v energetike. Brusel povoľuje štátom EÚ zaviesť schému štátnej pomoci, ktorá umožní zľavu z tarify určenej na financovanie schémy podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE) do maximálnej výšky 85 %. V prípade mimoriadne zaťažených odvetví je možné stanoviť strop zaťaženia poplatkami na podporu OZE do výšky 4 %, resp. 0,5 % hrubej pridanej hodnoty podniku.

Vždy však môže ísť len o poplatok súvisiaci s financovaním podpory OZE. Na Slovensku tak ide len o jednu zo štyroch zložiek TPS, keďže ostatné slúžia na podporu kogenerácie elektriny a tepla, dotovanie ťažby a spaľovania domáceho uhlia a na financovanie časti služieb operátora trhu s elektrinou. Európske pravidlá tiež stanovujú povinnosť zaviesť systém ex-post monitoringu, aby nedošlo k prekompenzácii nákladov firmám.

Rezort hospodárstva už tento kompenzačný mechanizmus notifikoval a rokuje s Európskou komisiou o jeho schválení. Následne by mohlo dôjsť k jeho zavedeniu do praxe a približne 200 podnikov by si ešte tento rok mohlo požiadať o rozdelenie sumy 40 miliónov eur.

Individuálne sadzby ÚRSO

Novelizovaný zákon o regulácii tiež umožňuje zaviesť individuálne sadzby TPS a TSS. Podrobnosti má upraviť ÚRSO vo svojej vyhláške. Návrh novely tohto predpisu, ktorý je do 2. apríla v medzirezortnom pripomienkovom konaní, pritom priznáva podnikom zo štyroch odvetví, do ktorých patria práve Duslo, Fortischem, OFZ a Slovalco, zľavu z celej TPS a TSS až do výšky maximálne 95 %.

Keďže ide o separátny systém zliav z TPS a TSS oproti kompenzáciám z ministerstva, tento systém by mal byť notifikovaný ako samostatná schéma Európskej komisii, ktorá schváli súlad s kritériami oprávnenosti, primeranosti či z pohľadu nenarúšania trhu. Otázkou je aj splnenie parametra elektroenergetickej náročnosti, keďže Duslo Šaľa zo skupiny Agrofert ju podľa našich informácií dosahuje len na úrovni okolo 25 %.  

Navyše podľa zákona 358/2015 o štátnej pomoci sa dá štátna pomoc poskytnúť len ak je schválená v Bruseli alebo patrí do kategórií, na ktoré sa notifikácia nevzťahuje. Dosiaľ poskytované úľavy by teda nemali pokračovať automaticky.

V prípade nesúladu by Európska komisia, obdobne ako v prípade iných členských krajín EÚ, mohla rozhodnúť o vymáhaní neoprávnenej štátnej pomoci.

ÚRSO navrhlo začiatok účinnosti novelizovanej vyhlášky už od 1. mája 2019.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK