Pozvánka: Energetická kríza vs. vízia pre Slovensko - kam smerujeme

26. 10. 2022

Portál eFocus organizuje dňa 24. novembra 2022 ďalší ročník konferencie Smart metering/smart grid. Podujatie sa uskutoční kombinovanou hybridnou formou.

Zdroj: Freepik

Na konferencii, ktorá prebehne 24. novembra 2022 v Hoteli Color v Bratislave, sa dozviete:

Téma tejto jesene je energetická kríza, konferencia sa ju bude snažiť uchopiť ako výzvu s výrazným potenciálom nových činnosti na trhu s energiami, nakoľko energetické zákony transponujúce New Electricity Market Design sú účinné od 1. októbra 2022.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví získal nové právomoci ako podporiť transformáciu elektroenergetiky a sieťoví operátori sú postavení pred výzvu súvisiacu so zvládnutím bezpečnosti prevádzky, čo môže urýchliť absorpciu nových činností ako agregátor v podporných službách a v spojení s technológiou akumulácie pomôcť stabilizovať sústavu v čase špičky. Dokážeme urýchliť dekarbonizáciu a digitalizáciu energetiky pri zachovaní spoľahlivých dodávok a ako môžu prispieť nové postupy či technológie?

Program  konferencie

9:00 - 12:30

Blok I Energetická kríza

9:00 - 9:30

Opatrenia na adaptáciu slovenskej energetiky a regulácie

Andrej Juris predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

9:30 – 12:30

Panelová diskusia expertov Energetická kríza

Panelisti:

Miloš Bikár, predseda predstavenstva OKTE

zástupca Ministerstvo hospodárstva SR

Martin Kečkéš, vedúci oddelenia riadenia transakcií, Slovenský plynárenský priemysel 

Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep – HDO 

Moderátor:

Blahoslav Němeček, partner EY tímu poradenstvo pre klientov z odvetvia energetiky v regióne Strednej a juhovýchodnej Európy

13:00 - 15:00

Blok II Stratégie - technológie - riešenia optimalizácie spotreby energie. Bezpečnosť energetickej infraštruktúry

Technologické prezentácie a panelová diskusia expertov

Panelisti:

Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep - HDO

Ako bezpečne pristupovať k flexibilite aktívnych zákazníkov

Tomáš Rajčan, riaditeľ úseku energetiky a priemyslu, IPESOFT

Decentralizované systémy ako riešenie energetickej krízy? Áno, ale…

Libor Láznička, riaditeľ úseku vývoja, SFÉRA

Digitalizácia novej energetiky

Moderátor:

Radovan Potočár, šéfredaktor energie-portal.sk

Registrácia je bezplatná. Viac informácií nájdete na oficiálnom webe podujatia.

Konferencia sa uskutoční kombinovanou virtuálnou a prezenčnou formou.

ENERGOKLUB® je mediálnym partnerom podujatia. 

 

Mohlo by vás zaujímať