Poslanci navštívili Mochovce počas revízie tretieho bloku

3.7.2019

Na stavenisku v Mochovciach je rušno. Na treťom bloku prebieha veľká revízia zariadení a paralelne s ňou sú odstraňované nedostatky zistené počas horúcej hydroskúšky. Slovenské elektrárne veria, že so zavádzaním paliva sa začne vo februári 2020. Jadrový dozor prízvukuje, že nedbá o termíny, ale bezpečnosť.

Zdroj: Archív MJ

V súčasnosti prebieha na treťom bloku jadrovej elektrárne Mochovce rozšírená veľká revízia zariadení s cieľom vykonať všetky potrebné kontroly systémov a zariadení, posúdiť ich stav po nedávnej horúcej hydroskúške a teda pred finálnym zavezením jadrového paliva. O aktuálnom stave projektu sa včera prišli informovať členovia parlamentného hospodárskeho výboru za účasti vedenia Slovenských elektrární a Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR. Návštevu na mochoveckom stavenisku si poslanci zopakovali po menej ako roku.

Horúca hydroskúška na treťom bloku sa začala vlani v decembri a skončila v polovici marca 2019. ÚJD nedávno upozornil na viaceré nedostatky a zároveň vyslovil obavu z toho, že by sa mohol prejaviť tzv. synergický efekt väčšieho počtu zdanlivo nesúvisiacich menších nedostatkov. To by mohlo skomplikovať spúšťanie bloku. Úrad preto zopakoval, že bez odstránenia daných nedostatkov nepovolí zavezenie paliva do reaktoru a spustenie procesu uvádzania tretieho bloku do prevádzky. „Uvidíme, akým spôsobom budú odstraňované nedostatky, ktoré boli na elektrárni identifikované. Po ich odstránení budeme pripravovať povolenie na nábeh elektrárne,” uviedla včera pre TASR Marta Žiaková, predsedníčka ÚJD. 

Horúca hydroskúška bola prerušená dvakrát. Prvýkrát došlo k vynútenej prestávke v januári, druhý raz v závere februára 2019. V oboch prípadoch sa tak však stalo z dôvodov, ktoré priamo nesúviseli so skúšaným zariadením. Príčinou bola kolízia dokončovacích stavebných prác s testami hydroskúšky. Horúca hydroskúška trvala približne o mesiac a pol dlhšie.

Tento druh testu predstavuje poslednú komplexnú skúšku zariadení bloku pred jeho uvádzaním do prevádzky. Testujú sa v rámci nej najdôležitejšie technologické zariadenia bloku, akými sú reaktor (bez jadrového paliva), chladiaci okruh reaktora, bezpečnostné systémy pre chladenie aktívnej zóny reaktora alebo ďalšie zariadenia sekundárneho okruhu, ktoré slúžia na bezpečné vychladenie reaktora.

Aké nedostatky ukázala horúca hydroskúška 

Inšpektori boli počas testovania zariadení priamo na stavbe. Vzduchotechnika hermetickej zóny podľa ÚJD nebola nastavená optimálne, hoci má nezastupiteľnú úlohu pre bezpečnú prevádzku bloku. Slovenské elektrárne preto navrhli zopakovať náhrev primárneho okruhu z 20 °C na 260 °C a jeho opätovné vychladenie, čo úrad akceptoval. Stať by sa tak malo ako súčasť rozšírenej revízie bloku. Termín závisí najmä od ukončenia prác v hermetickej zóne. Indikatívne sa hovorí o septembri. Opakovať by sa mal tiež test dieselgenerátorov a systém ich automatického zaťažovania.

Slovenské elektrárne predložili ÚJD predbežné vyhodnotenie piatich menších etáp a v nadväznosti na to aj záverečnú správu o horúcej hydroskúške, ktorá bola odovzdaná v júni. Oficiálne vyhodnotenie ÚJD zatiaľ zverejnené nie je.

Otázny termín spúšťania a nový rozpočet 

Predsedníčka ÚJD Marta Žiaková však na nedávnom rokovaní hospodárskeho výboru uviedla, že realisticky očakáva spúšťanie bloku v prvom štvrťroku 2020. V utorok podľa TASR spresnila, že február považuje za reálny, ale viac než termín je pre ÚJD dôležitá bezpečnosť.

Už teraz je jasné, že rozpočet projektu dostavby elektrárne v Mochovciach vo výške 5,4 miliardy eur nebude stačiť. Slovenské elektrárne ho preto chcú aktualizovať o ďalších 270 miliónov eur, čo predstavuje navýšenie celkových nákladov o zhruba 5 %. Nový rozpočet by mal byť schválený na valnom zhromaždení v posledný júlový deň. Financovanie bude plne pokryté väčšinovým akcionárom Slovenských elektrární, ktorým je spoločnosť Slovak Power Holding B.V. Rovnaký podiel v nej majú česká firma EPH a taliansky Enel.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK