Pomôžu miliardy z predaja emisných kvót zeleným projektom?

8.10.2018

Modernizačný fond i bezodplatne pridelené povolenky môžu významne prispieť k modernizácii slovenskej energetiky, zvýšeniu úspor energie i transformácii uhoľného regiónu Hornej Nitry. Otázkou je, či vláda stihne a dokáže predložiť nevyhnutné podklady.

Zdroj: Freepik

Na pôde Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa nedávno uskutočnil workshop venovaný modernizácii energetických systémov prostredníctvom nástrojov, ktoré budú od roku 2021 k dispozícii na základe revidovaného systému obchodovania s emisiami. Ide predovšetkým o pripravovaný Modernizačný fond a bezodplatné kvóty pre energetické odvetvie, čiže články 10c a 10d novej smernice o systéme EÚ ETS. Účinnosť nadobudla 14. marca tohto roku.

Modernizačný fond má slúžiť na podporu investícií do nízkouhlíkových technológií v odvetviach energetiky desiatich členských štátov EÚ s nízkymi príjmami vrátane Slovenska. Pre tie isté členské štáty, ale s upravenými pravidlami, bude naďalej dostupný existujúci mechanizmus financovania modernizácie energetických systémov, tzv. mechanizmus článku 10c, ktorý Slovensko v aktuálnom období nevyužíva.

Hoci rámcové zásady týchto dvoch nástrojov financovania sú dané, presné podmienky a priority si stanovujú jednotlivé krajiny. Využitie dostupných peňazí na modernizáciu energetiky u nás zastrešuje ministerstvo životného prostredia, ktoré musí v priebehu budúceho roka pripraviť a do Bruselu predložiť nevyhnutné podklady. V praxi však bude kľúčová jeho úzka koordinácia najmä s rezortom financií i hospodárstva.

Zdá sa, že vláda s využitím Modernizačného fondu počíta. V Národnom investičnom pláne na roky 2018 – 2030 sa v kapitole životného prostredia priamo odkazuje na zriadenie Modernizačného fondu (a tiež ďalšieho samostatného Inovačného fondu).

Modernizačný fond (10d)

Ide pritom o nemalé prostriedky. Slovensku v nasledujúcej dekáde prislúcha 6,13 % z celkového koláča vyhradených povoleniek, t.j. asi 19 miliónov emisných kvót. Pri cene 25 eur za tonu CO2 by tak v prípade Slovenska mohlo ísť až o 475 miliónov eur. Spolu s aukciami a inými nástrojmi predstavuje potenciálny objem peňazí v období 2021 - 2030 sumu až 2,6 miliardy eur.

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK