Opoziční poslanci vyzvali ÚRSO, aby zabránilo ďalšiemu biomasakru

25.6.2019

Poslanci zo strany SaS bijú na poplach. V ministerských pripomienkach k novele vyhlášky vidia konflikt záujmu a pokračovanie drancovania lesov. Rovnaké pripomienky však spolu s rezortom hospodárstva predložili aj teplári a ďalší.

Zdroj: Freepik

Pred necelými dvoma týždňami sa skončilo pripomienkovanie návrhu novely vyhlášky o podpore OZE a vysoko účinnej kogenerácii, ktorá má spresniť vykonávanie nového ustanovenia zákona 309/2009 o tom, že dotovať sa môže len výroba elektriny z biomasy, ktorá pochádza z energetických porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) obdržal viac než 60 pripomienok.

Poslanci strany SaS Anna Zemanová a Karol Galek upozornili, že ak ÚRSO prijme dve pripomienky podané ministerstvom hospodárstva (MH), drancovanie lesov a tzv. biomasaker budú pokračovať. Šéfa ÚRSO vyzvali, aby konal nezávisle a nepodľahol ani tlaku lobistov a teplárov, ani ministra Petra Žigu. Ten je spoločníkom vo firme Taper, ktorá je jedným z najväčších obchodníkov dreva na Slovensku.

Drevné zvyšky

Rezort hospodárstva navrhol, aby do kategórie odpadov, ktoré je možné spaľovať v dotovaných zariadeniach, boli zahrnuté aj drevné zvyšky vrátane kalamitného dreva a nútených výrubov stromov.

„Aj popadané drevo má prínos pre prírodu a dá sa aj zhodnotiť,“ uviedla Zemanová s tým, že väčšina ťažby dreva sa u nás klasifikuje ako náhodná. V parlamente je aktuálne novela zákona o lesoch, ktorá by mala sprísniť podmienky náhodnej ťažby dreva.

MH však nie je jediné, ktoré žiada rozšíriť dotácie aj na drevné zvyšky a využitie energetickej metódy.

Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT) a tiež Klub 500 tiež zdôraznili, že za odpad z drevospracujúceho priemyslu sa na účely tejto vyhlášky majú považovať drevné zvyšky vznikajúce pri činnosti zameranej na produkciu dreva a výrobkov z dreva uvádzaných na trh.

V prípade širokého zadefinovania „odpadu“ z dreva by sa pritom mal zaviesť jasný systém jeho evidencie a zvážiť aj poplatky za jeho tvorbu.

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) chce preto širokú kategóriu drevných zvyškov obmedziť na také, ktoré sú nepoužiteľné pre ďalšie spracovanie vo výrobno-technologickom procese. Tým sa má vylúčiť spaľovanie drevnej suroviny použiteľnej na výrobky s vyššou pridanou hodnotou, ako sú papier alebo dosky používané v stavebníctve (tzv. aglomerované materiály).

Energetická metóda

Karol Galek však upozornil aj na snahu upraviť mechanizmus výpočtu množstva biomasy, pri ktorej sa bude posudzovať vyhláškou stanovená kvalita a parametre biomasy v prípade kogenerácie elektriny a tepla, a to tzv. energetickou metódou. Certifikát o pôvode a splnení požiadaviek na kvalitu by tak musela mať len časť spaľovanej biomasy. Umelo by sa teda vo vyhláške oddelili dva súbežne prebiehajúce výrobné procesy.

„Táto metóda nemá opodstatnenie vo fyzike. Teplo je vedľajší produkt pri kogenerácii s elektrinou. Bez spálenia celého objemu biomasy teplo nevznikne,“ uviedol Galek.

Tak ako ministerstvo hospodárstva, aj SZVT a RÚZ žiadajú spresniť parametre spaľovanej biomasy energetickou metódou.

Opoziční poslanci zdôraznili, že ak ÚRSO spomínané predložené úpravy vyhlášky z dielne MH, resp. teplárov, schváli, predpis bude v rozpore s princípom prijatej novely zákona, ktorá má zabrániť dotovaniu spaľovania kvalitného dreva. Následne preto podajú podnet na generálnu prokuratúru

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK