Odberatelia vlani na zelenú elektrinu prispievali nižšou sumou peňazí

29.3.2019

Náklady spotrebiteľov určené na podporu obnoviteľných zdrojov energie v roku 2018 medziročne klesli. Za každú spotrebovanú megawatthodinu sme na OZE prispievali vo výške takmer 16,6 eur.

Zdroj: Freepik

Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov je jednou zo štyroch zložiek tarify za prevádzkovanie systému (TPS). Jej ďalšie zložky slúžia na podporu:

  • vysoko účinnej kogenerácie elektriny a tepla, pri ktorej sa ako primárne palivo používa najmä zemný plyn, ale tiež čierne aj hnedé uhlie,
  • ťažby a spaľovania domáceho uhlia v elektrárni Nováky,
  • niektoré činnosti Operátora krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE).

Za hlavné dôvody rastu koncových cien elektriny sa donedávna označovali zvyšovanie dotácií na podporu OZE a obzvlášť na fotovoltiku, ktorá ukrajuje najväčšiu časť, a pokles ceny silovej elektriny na burze. Vlani však tieto argumenty prestali platiť.

Menej peňazí na OZE, viac na uhlie

Údaje ÚRSO potvrdili, že tarifa za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za rok 2018 bola vo výške 16,5857 EUR/MWh. V roku 2017 zložka OZE dosiahla úroveň 17,4991 €/MWh.

Viac peňazí od odberateľov naopak v minulom roku smerovalo na dotovanie uhlia. Od 1. septembra 2018 dokonca ÚRSO kvôli Novákom schválilo skokové zvýšenie uhoľnej zložky TPS až o 18 % na súčasných 5,1428 €/MWh, čím o 3 % stúpla aj celková výška TPS.

Zdroj: údaje ÚRSO
Burzové ceny elektriny vlani tiež zaznamenali významný nárast. Zatiaľ čo ešte v roku 2017 sa ceny na pražskej burze pri základnom ročnom produkte pohybovali od 28 €/MWh do 42 €/MWh, vlani to bolo od 35 €/MWh do 56 €/MWh. Práve výrazný nárast ceny komodity o viac než 27 % zohľadnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví aj pri výpočte maximálnych cien elektriny pre tento rok.

Avšak celková výška TPS je aktuálne o 1 €/MWh nižšia oproti vlaňajšku. Predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek pritom priznal, že uvedená tarifa a aj koncová cena elektriny mohli byť ešte nižšie, ale časť peňazí sa rozhodol použiť na zníženie historického dlhu, ktorý vznikol u troch regionálnych distribučiek.

Kompenzácia nákladov na OZE

Od začiatku tohto roka je samotná tarifa za výrobu elektriny z OZE zadefinovaná priamo v zákone o regulácii. Jej výška je dôležitá najmä pre priemyselné podniky. Ministerstvo hospodárstva (MH) chce totiž kompenzovať časť týchto nákladov podnikom, ktoré sa vyznačujú vysokou elektroenergetickou náročnosťou a sú vystavené medzinárodnej konkurencii. Jednou zo zákonných podmienok pre poskytnutie kompenzácie je, že jej výška nesmie presiahnuť 85 % tarify za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zaplatenej firmou alebo podnikateľom v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Táto podmienka vyplýva z európskych usmernení pre štátnu pomoc v energetike. Od pondelka 1. apríla mala platiť vyhláška ministerstva, ktorá spôsob vyplácania kompenzácie špecifikovala, avšak stále nebolo ukončené vyhodnotenie pripomienok.

V osobitnom režime už dlhé roky fungujú štyri podniky, ktoré platia len 5 % z celkovej výšky TPS. Túto výhodu im chce ÚRSO ponechať, avšak predložený návrh môže naraziť na európske aj slovenské pravidlá o štátnej pomoci.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK