NKÚ našiel na ÚRSO zásadné porušenia zákonov

1.2.2019

Až tri zákony porušil regulačný úrad pri vykonávaní hĺbkovej kontroly distribučiek v roku 2016. NKÚ tiež spochybnil nezávislosť regulátora a skritizoval postupy pri cenovom konaní. Zisteniami sa bude zaoberať aj polícia.

Zdroj: Archív MJ

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) viacnásobne porušil zákon o rozpočtových pravidlách, verejnom obstarávaní a zákon o finančnej kontrole. Potvrdil to Národný kontrolný úrad (NKÚ) na základe preverovania procesu tvorby cien elektriny odberateľov v domácnosti vrátane nastavenia procesu cenovej regulácie a pri preverovaní kontrolnej činnosti.

Svoje závery už NKÚ odstúpil na ďalšie konanie Úradu pre verejné obstarávanie a tiež zaslal podnet orgánom činným v trestnom konaní.

Kontrola NKÚ sa týkala obdobia 2016 - 2017. Regulačnému úradu vtedy šéfoval dlhoročný predseda Jozef Holjenčík. V septembri 2017 ho nahradil Ľubomír Jahnátek, ktorý svojho predchodcu kritizoval.

Do kontrolovaného obdobia spadá hĺbková kontrola majetku distribučných spoločností v plynárenstve a elektroenergetike, zvýšenie cien energií pre časť odberateľov a tiež chaotické zmeny cenových rozhodnutí so spätnou platnosťou.

Netransparentné a závislé cenové konanie

Hoci je proces cenového konania upravený v zákone o regulácii, podľa NKÚ nemal ÚRSO vypracovaný interný predpis, ktorý by proces cenového konania podrobnejšie upravoval.

V súvislosti s chaosom v cenách energie, ktoré sa vyznačovalo aj verejnou výzvou bývalého premiéra Roberta Fica na trhanie faktúr, NKÚ uviedol: „Riešenie situácie okolo regulovaných cien v elektroenergetike a spôsob, akým došlo k ich vráteniu na úroveň predchádzajúceho roka bez objektívneho hodnotenia, javí znaky narušenia princípu transparentnosti a nezávislosti činnosti úradu.“

Viaceré kroky vlády a ÚRSO zo začiatku roka 2017 vyvolali podľa NKÚ otázky o skutočnej nezávislosti slovenského regulátora.

Kontrola za 1,6 milióna eur

Významné pochybenia našli odborníci z NKÚ pri kontrolnej činnosti ÚRSO. Zisťovanie priamo v regulovaných subjektoch ako aj výkon interných kontrol na regulačnom úrade majú byť zárukou toho, že ceny elektriny odrážajú objektívnu skutočnosť.

ÚRSO v roku 2016 vykonal hĺbkovú kontrolu, na ktorú dokonca dostalo od vlády navýšenie rozpočtu.

Cieľom kontroly bolo objektivizovať hodnotu majetku distribučiek, ktorá vstupuje do procesu stanovenia koncovej ceny energie. ÚRSO do nich zapojilo štyri externé znalecké organizácie (ÚEOS Komercia, SOZE, IDJ, Regotrans – Rittmeyer), 17 externých súdnych znalcov, 16 externých konzultantov a 52 zamestnancov úradu.

„Priebeh kontroly majetku v distribučných spoločnostiach nebol po procesnej stránke realizovaný postupom uvedeným v zákone o regulácii,“ uviedol NKÚ s tým, že „v súvislosti s kontrolou majetku boli identifikované závažnejšie zistenia“.

„Vynakladanie prostriedkov v súvislosti s kontrolou majetku v distribučných spoločnostiach bolo v niektorých prípadoch neefektívne a neúčinné,“ potvrdil NKÚ.

Zhrnutie zistení

  • Zmluva o dielo so Slovenskou technickou univerzitou na zhotovenie metodiky za 23 400 eur s DPH nebola nevyhnutná
  • ÚRSO znížil predpokladanú hodnotu zákazky pod finančné limity s cieľom vyhnúť sa zadaniu zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní
  • Výdavky na znalecké posudky a analýzu v sume 471 384 eur s DPH, ktorých vypracovanie, dodanie a s tým súvisiace využitie je nepreukázateľné
  • ÚRSO porušil zákon o verejnom obstarávaní pri priamom výbere znalcov bez špecifikácie kritérií
  • Niektoré znalecké výsledky boli odovzdané po termíne a nemohli byť preto premietnuté do výpočtu všeobecnej hodnoty majetku distribučiek
  • Výber 16 konzultantov prebehol tiež priamych oslovením, hoci mal ísť cestou verejného obstarávania
  • Preplácanie cestovných náhrad a odmien zamestnancom úradu podľa uzatvorených dohôd o vykonaní práce nebolo v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite
  • Reálna potreba a využitie právnej služby, za ktorú ÚRSO uhradil advokátovi JUDr. Kvasňovskému sumu 15 883,50 eur s DPH neboli úradom dostatočne preukázané
  • Vyššie uvedená právna služba sa obsahovo prekrývala s inou objednávkou tomu istému advokátovi pričom využitie výsledkov právnej služby v sume 116 716,50 eur s DPH nevedel ÚRSO dostatočne zdôvodniť a preukázať, čím porušil zákon o rozpočtových pravidlách
  • Výsledky kontroly majetku, vykonané v distribučných spoločnostiach v roku 2016, neboli premietnuté do novej cenotvorby

NKÚ už o svojich záveroch informoval aj parlament, vládu, ministerstvá hospodárstva a spravodlivosti i prezidenta. Kontrolóri sa vo svojej správe nevyjadrili k rodinným a iným blízkym vzťahom medzi zamestnancami ÚRSO a konzultantmi podieľajúcimi sa na kontrole majetku a môžu byť predmetom ďalšieho zisťovania relevantných orgánov. Výsledky kontroly už pozná aj ÚRSO, ktoré sa zaviazalo prijať nápravné opatrenia.

Celú správu NKÚ k regulácii v elektroenergetike nájdete na tomto odkaze.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK