MH mení svoje dotačné pravidlá pre OZE, bane, efektívnosť aj elektromobily

18.6.2018

Zdroj: Freepik

Ministerstvo hospodárstva novelizuje zákon o poskytovaní dotácií vo svojej pôsobnosti, ktorý sa značne dotkne oblasti energetiky. V prvom rade umožní priamu podporu pre verejné nabíjacie stanice. Upraviť sa má tiež poskytovanie dotácií pre širšiu skupinu obnoviteľných zdrojov (OZE), na projekty energetickej efektívnosti aj baníctva.

Dotovanie zelenej energie aj úspor

Pokiaľ ide o OZE, zákon aktuálne umožňuje ministerstvu hospodárstva (MH) poskytovať dotácie len na využívanie biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla v rodinných alebo bytových domoch. Po novom to majú byť aj iné obnoviteľné zdroje energie, ako sú vietor či voda.

Oprávnenými prijímateľmi budú navyše aj fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby a tiež subjekty územnej samosprávy.

Taktiež v oblasti energetickej efektívnosti budú môcť projekty realizovať malé a stredné podniky i samosprávy. Na rozdiel od súčasnosti už prostriedky nebudú limitované len na energetický audit, zvyšovanie účinnosti tepla ani plán udržateľnej energie či koncepciu rozvoja obce v tepelnej energetike v Bratislavskom kraji.

Baníctvo

Ministerstvo dlhodobo poskytuje dotácie štátnemu podniku Rudné bane, firme Hornonitrianske bane Prievidza, Združeniu baníckych spolkov a cechov Slovenska a tiež prevádzkovateľom už zaniknutých baní Čáry a Dolina. Slúžia na podporu baníctva, tradícií a histórie banských činností, odstránenie následkov banskej činnosti, úhradu sociálnych vplyvov útlmu banskej činnosti i plnenie historických nárokov voči baníckym dôchodcom či vdovám.

Od roku 2011 na tieto účely vynaložilo takmer 12,9 milióna eur. Rezort chce teraz zrušiť doterajšie obmedzenie vyplácania týchto dotácií vo štvrťročných intervaloch.

Nabíjačky pre elektromobily

Už začiatkom apríla sme načrtli pripravované formy podpory elektromobility, ktoré by mal zastrešiť nový akčný plán. Vďaka predloženej novele zákona bude môcť MH podporiť výstavbu, prestavbu a rekonštrukciu verejnej elektrickej nabíjacej stanice. Tá bola zadefinovaná do zákona o energetike len nedávno.

Do skupiny oprávnených prijímateľov dotácie budú patriť obce a vyššie územné celky a tiež právnické osoby za podmienky, že preukážu udržateľnosť projektu. Konkrétne budú musieť verejnú nabíjaciu stanicu prevádzkovať minimálne 5 rokov. Spolufinancovanie projektu má byť najmenej 10 % zo sumy požadovanej dotácie. Administráciu dotácií pre nabíjacie stanice by mala robiť poverená právnická osoba zriadená ministerstvom hospodárstva, napríklad SIEA.

Povinnosť urýchliť budovanie nabíjacích staníc vyplýva aj z už odsúhlasenej revízie smernice EÚ o energetickej hospodárnosti budov.

Doterajšie príspevky na elektroautá

Do konca júna tohto roka je vyhlásený program dotácií na nákup automobilov na elektrický alebo hybridný pohon z prostriedkov Recyklačného fondu, ktorý administruje Zväz automobilového priemyslu (ZAP). Vo zverejnenom zozname figuruje približne 770 podporených áut. Kupujúci vďaka tomuto pilotnému dotačnému projektu získali v troch splátkach celkový príspevok 5000 alebo 3000 eur.

Dva týždne pred koncom tohto programu je však jasné, že sa nenaplnia pôvodné očakávania a nepodarí sa vyčerpať celý rozpočet 5,2 milióna eur. Napriek tomu sa dá povedať, že príspevky zvýšili záujem o nákup týchto vozidiel na Slovensku.

V marci tohto roka oznámilo ministerstvo životného prostredia (MŽP) ďalšiu možnosť získania dotácií na nákup elektromobilov. Obce a samosprávne kraje mohli požiadať o príspevok až do výšky 30 tisíc eur.

Podľa štatistiky ministerstva vnútra bolo ku koncu minulého roka na Slovensku zaevidovaných takmer 3950 áut s elektrickým a plug-in hybridným pohonom. Ide o nepatrný podiel týchto vozidiel na celkovej flotile áut jazdiacich po našich cestách. Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami predpokladá, že v roku 2030 bude u nás asi 35 000 elektrických vozidiel a plug-in hybridov. Do roku 2025 by tiež u nás malo fungovať 1500 stojanov pre stredne rýchle a rýchle nabíjanie elektrických vozidiel.

Iné úpravy

MH mieni pri poskytovaní dotácií viac zohľadňovať aj podmienky na podporu najmenej rozvinutých okresov. Navrhlo tiež upraviť okruh oprávnených žiadateľov o dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa.

Hoci sa značne rozširuje okruh potenciálnych poberateľov dotácií, rezort hospodárstva neuvádza žiadny vplyv novely na rozpočet verejnej správy. Novelizovaný zákon by mal platiť už od 30. novembra. Záujemcovia môžu návrh pripomienkovať do 9. júla.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK