JAVYS má nové kapacity pre ukladanie nízkoaktívneho odpadu

12.6.2019

Spoločnosť JAVYS môže využívať nové priestory pre ukladanie nízkoaktívneho a veľmi nízkoaktívneho rádioaktívneho odpadu v úložisku v Mochovciach.  

Zdroj: Slovenské elektrárne, a.s.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS), ktorú stopercentne vlastní štát, rozšírila úložné kapacity v Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) Mochovce. Dokončenie tretieho dvojradu úložných boxov pre ukladanie nízkoaktívneho odpadu odobril Úrad jadrového dozoru (ÚJD).

Potreba vybudovať nové úložné kapacity v rámci RÚ RAO vzrástla po predčasnom odstavení dvoch blokov elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach . Súčasťou vyše dvojročného projektu bola okrem výstavby tretieho dvojradu úložiska pre nízkoaktívne odpady aj výstavba druhej etapy úložiska pre veľmi nízkoaktívne odpady (VNAO).

Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) v Mochovciach je multibariérové úložisko povrchového typu určené na konečné uloženie pevných a spevnených nízko aktívnych rádioaktívnych odpadov, ktoré vznikajú napríklad pri prevádzke a vyraďovaní jadrových elektrární, vo výskumných ústavoch, v laboratóriách alebo nemocniciach na území SR. Do prevádzky bolo uvedené ešte v roku 2001.

Do mochoveckého úložiska sa nízko aktívny odpad preváža zaliaty cementovou zmesou vo vlákno-betónových kontajneroch. Úložisko tvorí sústava úložných boxov, ktoré sú zoradené do radov a dvojradov. Dvojrady sú prekryté oceľovou halou. Do jedného boxu je možné uložiť 90 vláknobetónových kontajnerov. Od začiatku prevádzky do konca minulého roka bolo v RÚ RAO uložených celkom 5474 takýchto kontajnerov. Pri manipulácii a transporte si tento druh rádioaktívneho odpadu nevyžaduje tienenie ani chladenie, vďaka čomu môže byť trvalo uložený práve v úložisku povrchového typu.

Prehľad ukladania vlákno-betónových kontajnerov v RÚ RAO v roku 2018
Zdroj: JAVYS, a.s. 

Do úložných štruktúr RÚ RAO, ktoré sú určené pre veľmi nízko aktívne odpady (VNAO), sa od roku 2016 ukladajú veľkoobjemové vaky a sudy s takýmto druhom odpadu. V roku 2018 bolo od úložiska VNAO uskladnených 4184,88 metrov kubických veľmi nízko aktívnych rádioaktívnych odpadov.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS) sa zaoberá vyraďovaním jadrových zariadení a spracovaním rádioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva. Vlastníkom 100 % akcií spoločnosti je štát, vykonávateľom akcionárskych práv je Ministerstvo hospodárstva SR.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK