EÚ sa dohodla. Záväzný cieľ pre OZE do roku 2030 bude 32 %

14.6.2018

Zdroj: Freepik

Vyjednávači členských krajín EÚ a Európskeho parlamentu sa dnes v skorých ranných hodinách dohodli na podobe novej smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE). V poslednom kole trialógu schválili záväzný spoločný cieľ pre EÚ na úrovni 32 %, ktorý sa má dosiahnuť do roku 2030.

Európska komisia pôvodne v novembri 2016 navrhla 27 %, europarlament následne žiadal 35 %, Slovensko bolo ochotné podporiť 30 %. Zásadnú rolu zohral najsilejší členský štát Nemecko. Zároveň sa schválilo ustanovenie, podľa ktorého prebehne do roku 2023 revízia spoločného cieľa. Ten by sa tak mohol dodatočne ešte navýšiť.

„Obnoviteľné zdroje sú dobré pre Európu a Európa je dnes dobrá v obnoviteľných zdrojoch. Táto dohoda je ťažko dosiahnutým víťazstvom v našom úsilí uvoľniť skutočný potenciál prechodu Európy na čistú energiu,“ s nadšením komentoval dohodu eurokomisár pre oblasť klímy a energetiku Miguel Arias Cañete.

Zdôraznil význam ambiciózneho cieľa pre urýchlenie verejných aj súkromných investícií do zelených zdrojov, inovácií a modernizácie, do tvorby pracovných miest, ale tiež rozvoja samospotreby a energetických komunít.

Mnohé detaily dohody nie sú ešte jasné, avšak Komisia zverejnila tieto body:

  • Zlepší sa dizajn a stabilita podporných schém pre OZE;
  • Zjednodušia sa a zredukujú administratívne postupy;
  • Vytvorí sa jasný a stabilný regulačný rámec pre samospotrebu;
  • Zvýši sa miera ambície pre sektory dopravy a vykurovania/chladenia;
  • Zlepší sa udržateľnosť využívania bioenergie.

Aktívni prosumeri budú vítaní

Do legislatívy sa priamo zavádza definícia samospotrebiteľa a komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov.

Environmentálna organizácia Greenpeace vyzdvihla to, že nová legislatíva prvýkrát umožňuje obyčajným ľuďom podieľať sa na energetickej revolúcii. Občania, miestne komunity, malé firmy aj družstvá budú môcť vyrábať, spotrebúvať, skladovať aj predávať svoju vlastnú energiu z OZE. Štáty by viac nemali brániť takýmto projektom rôznymi administratívnymi či finančnými bariérami. Tieto zmeny tiež majú prispieť k ochrane zraniteľných odberateľov a zmierneniu energetickej chudoby.

Portál EurActiv.com uviedol, že inštalácie OZE do 25 kW by mali byť vyňaté z poplatkov za sústavu.

So zavádzaním týchto nových pravidiel ale úzko súvisí aj schválenie smernice a nariadenia upravujúcich pravidlá na maloobchodnom a veľkoobchodnom trhu s energiami.

Mnohí pozorovatelia medziinšitucionálnych rokovaní zdôrazňovali neochotu mnohých členských štátov k ambicióznym záväzkom a naopak snahu europoslancov dosiahnuť čo najvyšší cieľ. Aj vďaka nedávnej zmene vlád v Taliansku a Španielsku, ktoré sú viac naklonené rozvoju OZE ako ich predchodcovia, sa napokon miska váh priklonila na stranu zelenej energetiky.

Čo ďalej?

Dosiahnutú politickú dohodu ešte musia posvätiť krajiny EÚ na zasadnutí Rady ministrov a europoslanci v pléne. Po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ a vstupe do platnosti budú mať členské štáty 18 mesiacov na zavedenie nových ustanovení do národnej legislatívy.

Na Slovensku je aktuálne v legislatívnom procese novela zákona o podpore OZE. K jej návrhu dostalo ministerstvo hospodárstva viac ako 600 pripomienok a mnohé subjekty žiadajú návrh zásadne prepracovať. Ministerstvo navrhlo zaviesť nový inštitút lokálneho zdroja, ktorý by mal slúžiť prioritne na pokrytie vlastnej spotreby firiem. Nedostával  by finančnú dotáciu a prevádzkovateľ by naopak nemusel ani platiť tarifu za prevádzkovanie systému. Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. novembra 2018, niektoré jej body až 1. januára 2019. V súvislosti s novou smernicou EÚ o OZE sa neskôr očakáva opätovné prekopanie tohto zákona. 

Smernica o OZE je druhou legislatívou z tzv. zimného balíka, ktorá má našliapnuté na schválenie po tom, čo v máji tohto roka definitívne prešla smernica o energetickej hospodárnosti budov. Včerajším rokovaniam o obnoviteľných zdrojoch predchádzala diskusia o smernici o energetickej efektívnosti, pri ktorej sa však nepodarilo nájsť kompromis. Princíp úspor energie je pritom deklarovaný ako prvý a najdôležitejší v energetickej politike EÚ. 

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK