EÚ: Nový dizajn trhu s elektrinou je dohodnutý. Prinesie principiálne zmeny

19.12.2018

Nové pravidlá pre veľkoobchodný a maloobchodný trh s elektrinou sú bližšie k podpisu. Majú podporiť integráciu obnoviteľných zdrojov do sústavy a trhu, prispieť k lepšiemu riadeniu tokov naprieč EÚ a významne posilniť postavenie aktívnych odberateľov. A ako to vyzerá s koncom cenovej regulácie?

Zdroj: Freepik

Zástupcovia krajín EÚ a Európskeho parlamentu sa zhodli na podobe novej smernice a nariadenia o trhu s elektrinou. Ide o posledné zásadné legislatívne predpisy z tzv. zimného balíka Európskej komisie. Predbežnú dohodu ešte musia samostatne odsúhlasiť europoslanci a ministri členských štátov.

„Nové pravidlá vytvoria väčšiu súťaž a umožnia odberateľom aktívnejšie sa podieľať na trhu a zohrať svoju úlohu pri prechode na čistú energiu. Obzvlášť ma teší, že sme sa dohodli na vyváženom prístupe obmedziť kapacitné mechanizmy a zladiť bezpečnosť dodávok s našimi klimatickými cieľmi. Kapacitné mechanizmy sa viac nebudú používať ako zadné dvierka na dotovanie vysoko znečisťujúcich fosílnych palív,“ okomentoval politickú dohodu eurokomisár pre klímu a energetiku Miguel Arias Cañete.

Prepojený a funkčný trh bez prekážok

Revíziou nariadenia sa majú odstrániť bariéry, ktoré stále bránia cezhraničnému obchodovaniu s elektrinou. Obchodovanie a pravidlá pre zodpovednosť za odchýlku majú zohľadniť a začleniť aj variabilnú výrobu z obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Jednou z problémových otázok bol v rámci rokovaní návrh zvýšiť kapacitu cezhraničných prepojení, ktorá je dostupná pre obchodovanie na trhu na 75 % oproti súčasnej hodnote 50 %. Háčikom v technických rokovaniach bolo to, ako sa má predmetné číslo kalkulovať vzhľadom na fyzický výkon vedení a ako zohľadniť parameter bezpečnosti dodávok.

Značne sa posilní regionálna spolupráca prevádzkovateľov prenosových sústav prostredníctvom koordinačných centier. Okrem súčasnej koordinácie pri agende bezpečnosti budú riešiť aj úlohy súvisiace s prevádzkou systému i trhu a pripravenosť na riziká. Tiež vznikne nový subjekt združujúci európskych prevádzkovateľov distribučných sústav.

Podpora kapacít

V rámci kapacitných mechanizmov prevádzkovatelia konvenčných elektrární dostávajú platby za to, že ich zdroje sú v stand-by režime a pripravené nabehnúť v čase špičky či dočasného nedostatku výroby z volatilných zdrojov ako slnko či vietor. Na žiadosť europarlamentu sa budú popri národných hodnoteniach dodatočne aj na úrovni EÚ posudzovať riziká možného nedostatku elektriny v členských krajinách, aby sa predišlo zbytočnému zneužívaniu takýchto výnimiek.

Podľa nových harmonizovaných pravidiel sa má tiež obmedziť štátna podpora pre najviac znečisťujúce uhoľné elektrárne, ktoré pri výrobe emitujú 550 gramov CO2/kWh a viac. To má platiť pre všetky nové kapacitné mechanizmy zavádzané po vstupe nariadenia do platnosti a od roku 2025 aj pre už existujúce mechanizmy. Uhoľné Poľsko si však vyrokovalo výnimku pre všetky kontrakty schválené do konca roka 2019.

Informovaní a aktívni odberatelia

Odberatelia, resp. prosumeri, dostanú viac priestoru realizovať sa pri výrobe a predaji vlastnej elektriny, pričom však naďalej zostáva v platnosti silný regulačný rámec na ochranu spotrebiteľov.

Napríklad bezplatná zmena dodávatelia elektriny by mala po novom trvať najviac 3 týždne a od roku 2026 dokonca už len maximálne 24 hodín. Krajiny povinne vytvoria a sprístupnia certifikovaný online nástroj na porovnávanie ponúk jednotlivých dodávateľov. Aj účty za energie by mali byť prehľadnejšie a ľahšie porovnateľné. Navyše ich budú dodávatelia poskytovať najmenej dvakrát ročne a v prípade diaľkového odpočtu aspoň raz mesačne.

Každý odberateľ bude mať právo na inštaláciu inteligentného meradla, a to za férových a rozumných podmienok, pričom zariadenie sa má zapojiť do 3 mesiacov od podania žiadosti. To však neznamená automatické a plošné zavádzanie smart metrov. Stále platí, že ak národná analýza prínosov a nákladov potvrdí ich nevhodnosť, štáty ich povinne inštalovať nemusia.

Odberatelia tiež budú oprávnení požiadať dodávateľa s viac než 200 tisíc zákazníkmi o zmluvu s dynamickými cenami, pri ktorej sa zohľadňujú ceny komodity na spotovom alebo dennom trhu. Zároveň sa budú môcť viac angažovať pri riadení odberu, samovýrobe, samospotrebe, skladovaní a predaji elektriny a to buď individuálne alebo prostredníctvom nového účastníka trhu - agregátora.

Štát má agregátorom vytvoriť rovnocenné postavenie a transparentné pravidlá, napríklad pre výmenu dát. Tiež zaistí, že agregátori nebudú musieť získať súhlas od iných účastníkov trhu alebo platiť kompenzácie dodávateľom či výrobcom.

Do širokej praxe sa tiež majú dostať lokálne energetické komunity, ktoré si budú môcť samé vyrábať, distribuovať, agregovať i skladovať elektrinu a angažovať sa pri poskytovaní energetických služieb. Zároveň majú mať prístup na všetky organizované trhy a právo zakladať, prenajímať i riadiť komunitné sústavy.

Regulované ceny dočasne pretrvajú

Ochrana zraniteľných odberateľov má byť oveľa cielenejšia. Vyjednávači sa dohodli, že štáty budú naďalej môcť dočasne regulovať ceny, aby pomohli a ochránili energeticky chudobných a zraniteľné domácnosti. Avšak pri riešení energetickej chudoby sa má uprednostniť podpora prostredníctvom systému sociálneho zabezpečenia.

Ak chcú štáty pokračovať v cenovej regulácii, budú musieť predkladať správy a vyhodnocovať pokrok pri dosahovaní želaného odstránenia tejto formy regulácie. Európska komisia tiež do roku 2025 pripraví komplexnú správu o pokroku, pričom bude môcť predložiť návrh na ukončenie regulovaných cien.

V nasledujúcich mesiacoch bude proces schvaľovania revidovanej legislatívy pokračovať v europarlamente aj Rade EÚ. Nariadenie o veľkoobchodnom trhu s elektrinou bude priamo aplikovateľné po vstupe do platnosti, ustanovenia smernice by mali štáty do národnej legislatívy prevziať do konca roka 2020.

Mohlo by vás zaujímať

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK