Ako vyzerá prognóza vývoja výroby a spotreby elektriny na Slovensku?

8. 9. 2023

Dva dokumenty nedávno pripravené ministerstvom hospodárstva ukazujú pohľady na prognózu vývoja zdrojovej základne na výrobu elektriny v nasledujúcich dekádach. Aké sú scenáre vývoja a s ktorými technológiami sa počíta?

Zdroj: Freepik

Návrh aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu 2021 – 2030 (INEKP) a vnútroštátne posúdenie zdrojovej primeranosti – dva dokumenty, ktoré naznačujú, akým smerom sa podľa Ministerstva hospodárstva SR, resp. prevádzkovateľa prenosovej sústavy, spoločnosti SEPS, bude vyvíjať výroba a spotreba elektriny na Slovensku.

Zástupcovia SAPI kritizujú, že v návrhu aktualizácie INEKP naďalej absentuje relevantná prognóza vývoja spotreby elektrickej energie do roku 2030 a pri jej neexistencii označujú všetky ciele aj pre OZE postavené „na vode“.

Údaje sú pritom dostupné – nie však v hlavnom strategickom materiáli ministerstva v oblasti energetiky, ale v posúdení zdrojovej primeranosti.

Čítajte ďalej:

  • aké sú scenáre vývoja spotreby elektriny a vývoja inštalovaného výkonu?
  • aké návrhy sú v aktualizovanom INEKP?
  • ktoré klasické, obnoviteľné či inovatívnej technológie výroby elektriny majú pokryť dopyt?

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu portálu.

Členstvom v platforme ENERGOKLUB® získate okrem prístupu k exkluzívnemu obsahu aj množstvo ďalších výhod.

Pridajte sa k nám!
Už máte prístup?

Mohlo by vás zaujímať